Norge øker antall instruktører som skal trene ukrainske soldater

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har besluttet at støtten til internasjonale treningsinitiativer skal økes i 2023. I dag har Norge om lag 75 instruktører som bidrar til britiske Interflex. Gjennom 2023 legger regjeringen opp til å øke til om lag 150 instruktører som til sammen bidrar til opplæring i rammen av EUs treningsmisjon og Interflex Storbritannia.

Norge og Tyskland lanserer et NATO-senter for overvåking av kritisk infrastruktur. Her er Bjørn Arild Gram i samtale med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
Norge og Tyskland lanserer et NATO-senter for overvåking av kritisk infrastruktur. Her er Bjørn Arild Gram i samtale med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: FD

Det nye bidraget ble annonsert under Berlin Security Conference, der forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) holdt åpningsinnlegget på konferansens andre dag.

- Fortsatt støtte til Ukraina er helt avgjørende. Krigen er utmattende og Ukraina har stort behov for nye soldater. Trening og opplæring er helt sentralt for den videre forsvarskampen, både for de som gjennomgår grunnopplæring og spesialisttrening, sier Gram.

I tillegg til instruktører vil Norge også bidra med betydelig finansiering av EUs treningsmisjon og har satt av 150 millioner kroner til dette. Norge har også gitt betydelige beløp til det britiskledede fondet og til NATOs program, CAP.

- Norge er en  betydelig bidragsyter til de ulike internasjonale mekanismene og vi er opptatt av å støtte opp om det vestlige samarbeidet. Sammen sender vi et tydelig signal om at vi ikke aksepterer Russlands invasjon av Ukraina, sier Gram.

Energisikkerhet og sikring av kritisk infrastruktur var et sentralt tema på konferansen i Berlin. Norge og Tysland lanserte et felles forslag om et NATO-senter for overvåking av kritisk infrastruktur.

- Russland bruker energi som våpen. Norge er en betydelig energileverandør til Europa og vi hilser velkomment alliertes tilbud om å bidra til tilstedeværelse og overvåking av sokkelen, sier Gram.

I et møte med den tyske forsvarsministeren Christine Lambrecht diskuterte Gram blant annet videre forsvarssamarbeid med Tyskland.

- Tyskland og Norge er nære allierte. Vi trener sammen og vi samarbeider om store materiellanskaffelser. Når Tyskland nå tar en tydeligere rolle i europeisk sikkerhet er det viktig for oss og kan gi nye samarbeidsmuligheter framover, sier Gram.

Norsk og tysk forsvarsminister
- Nyheten om at Norge vil bidra med instruktører til EUs treningsmisjon ble godt tatt i mot av den tyske forsvarsminsteren Christine Lambrecht, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: FD

Se mer om konferansen her: Conference - Berlin Security Conference (euro-defence.eu)