Norge bidrar med 300 millioner kroner til NATO-ledet fond som skal støtte Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

- Behovet for støtte til Ukraina er omfattende og tidskritisk. Donasjoner bidrar til at Ukraina kan forsvare seg mot Russlands folkerettsstridige militære angrep. Det er viktig at vi står sammen om å støtte Ukraina med det de trenger, både militært og sivilt, for å forsvare seg, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

NATOs Comprehensive Assistance Package (CAP) samler bidrag fra ulike medlemsland til å støtte Ukraina. Programmet omfatter både støtte knyttet til demokratisk kontroll, åpenhet og korrupsjonshindrende tiltak i tillegg til materiell støtte knyttet til for eksempel sanitet, droner, jammeustyr og uniformer.

- Bidraget på 300 millioner kroner vil plassere Norge helt i toppen blant allierte donorer til programmet.

Stortinget har nylig bevilget tre milliarder kroner til militær støtte til Ukraina i 2022, i tråd med regjeringens anbefaling.  

- Pengene vil i hovedsak gå til militært materiell og trening til ukrainske styrker, kanalisert gjennom internasjonale finansieringsmekanismer som NATOs Comprehensive Assistance Package  og det britisk-ledede International Fund for Ukraine.  I tillegg kommer nasjonale initiativer, blant annet knyttet til donasjon av vinterklær, avslutter Gram.