Øker humanitær støtte til sivile i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi må stå sammen om å støtte det ukrainske folk. Norge er en solid og sterk støttespiller for Ukraina. Vi gir nå 400 millioner kroner til FNs humanitære arbeid i første del av 2023, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det er ett år siden krigen i Ukraina brøt ut. Ifølge FN trenger 17,6 millioner mennesker hjelp, og de ber om over 55 milliarder kroner i humanitær bistand til de rammede i år. 

– Hver dag fører krigen til død, lidelse og folk på flukt fra hjemmene sine. Vi fortsetter den humanitære innsatsen for sivile i Ukraina. Norge gir nå 400 millioner kroner til FNs arbeid for de mange millionene av mennesker som trenger hjelp, sier Huitfeldt. 

Støtten går til FNs responsplan for 2023 for både humanitære behov og folk på flukt, som ble lagt frem denne uken. Kvinner og barn utgjør rundt 86 prosent av flyktningene fra Ukraina, ifølge FN. Norge har mulighet til å være en rask og fleksibel giver, og kan derfor gi et første tilsagn om støtte med en gang. 

– Det er viktig å bidra raskt og fleksibelt. Det norske bidraget kom samme dag som FN offentliggjorde sine behov for i år. Støtten går til mat, helsehjelp, kontanter til folk, beskyttelse og annen livreddende bistand. Norge bidrar både til å møte ukrainernes umiddelbare behov, og til langsiktig gjenoppbygging, sier Huitfeldt. 

Norge har siden krigen startet gitt om lag 2,6 milliarder kroner til den humanitære innsatsen. Støtten går gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og de store norske og internasjonale organisasjonene.  

De humanitære prinsippene ligger til grunn for den norske humanitære innsatsen. 

– Russlands krig har dramatiske konsekvenser. Lidelsen for sivile er vanskelig å fatte, og ødeleggelsene er enorme. Norge fordømmer Russlands krigføring i Ukraina, og støtter det ukrainske folks legitime forsvarskamp, sier Huitfeldt. 

Et bredt flertall på Stortinget er enige om å fortsette støtten til Ukraina med 75 milliarder kroner over fem år. Det vil si 15 milliarder kroner årlig. Det sikrer at et høyt nivå på støtten kan opprettholdes over tid. Dette gir våre samarbeidspartnere i det humanitære arbeidet mulighet til å være langsiktige og fleksible. 

 Les mer om Nansen-programmet for Ukraina: Bred politisk enighet om flerårig Ukraina-program - regjeringen.no