Norge gir to milliarder kroner til drift av den ukrainske staten

– Ukrainske myndigheter trenger vår hjelp for å kunne fortsette å levere grunnleggende tjenester som skole, helse og pensjoner til befolkningen. Vi skal sørge for at pengene når dem raskt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det settes av to milliarder kroner i budsjettstøtte til Ukraina gjennom Verdensbanken. Denne støtten er viktig for å opprettholde driften av det ukrainske statsapparatet. Støtten er en del av Nansen-programmet.

– Vi vet at Ukraina har et akutt behov for penger. Gjennom denne typen støtte sikrer vi fortsatt drift av ukrainske skoler og sykehus og at pensjoner blir utbetalt. Samtidig bidrar vi til reformer som legger grunnlag for økonomisk vekst framover, gjenoppbygging og europeisk integrasjon etter krigen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Budsjettstøtte til den ukrainske staten sørger for at grunnleggende tjenester når effektivt fram til den ukrainske befolkningen gjennom myndighetsapparatets egne, fremdeles velfungerende systemer. Siden Ukraina ligger langt framme med digitale banktjenester, ligger det godt til rette for å kontrollere at pengene brukes til klart definerte formål.

Samtidig er Ukraina avhengig av å dekke finansieringsunderskuddet sitt for å sluttføre en avtale om et nytt omfattende støtteprogram fra Det internasjonale pengefondet, IMF. IMF-programmet er nødvendig for å sikre fremgang i reformer som vil bidra til makroøkonomisk stabilitet.

– God koordinering med EU og andre land som støtter Ukrainas frihetskamp er helt nødvendig for å hjelpe Ukraina best mulig. Jeg er veldig glad for at vi har hatt tett kontakt med EU, NATO, Verdensbanken og andre aktører gjennom dette spesielle året og at vi fortsetter å koordinere innsatsen fremover. Vi vet at Ukraina vil trenge støtte i lang tid fremover, sier utenriksminister Huitfeldt.

Pengene kanaliseres gjennom Verdensbankens flergiverfond for Ukraina. Norge har tidligere gitt 300 millioner kroner i budsjettstøtte via Verdensbanken, i tillegg til 1 milliard kroner til reparasjoner av viktig infrastruktur som strømnett, vei og jernbane. 

Verdensbanken var raskt ute med betydelig støtte til ukrainske myndigheter etter Russlands angrep på landet, og har så langt mobilisert 20,6 milliarder amerikanske dollar til Ukraina. Av dette er over 18 milliarder dollar allerede utbetalt.

Tirsdag 14. mars vedtok Stortinget Nansen-programmet til støtte for Ukraina. Støttepakken har et omfang på 75 milliarder kroner over fem år (2023-27). Budsjettstøtten vil hentes fra midlene som bevilges gjennom Nansen-programmet.