Norge støtter Moldova med ytterligere 500 millioner kroner

Norge vil gi 500 millioner kroner i støtte til Moldova i 2023. Konsekvensene av krigen i Ukraina er store i Moldova, og midlene skal gå til å støtte den moldovske staten i å håndtere krisen

Midlene til Moldova er en del av Nansen-programmet som et samlet Storting står bak. Nansen-programmet er på 75 milliarder kroner over fem år, og skal gi militær, sivil og humanitær støtte til Ukraina.

– Moldova har tatt imot mange flyktninger, og gjør det de kan for å hjelpe sine naboer i Ukraina. Samtidig er landet under sterkt press fra Russland, og kjenner konsekvensene av krigen på kroppen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Luxembourgs statsminister Xavier Bettel, Europaparlamentets president Roberta Metsola og statsminister Jonas Gahr Støre.
Luxembourgs statsminister Xavier Bettel, Europaparlamentets president Roberta Metsola og statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn til møte i EPC i Moldova 1. juni 2023. Foto: Statsministerens kontor

Energikrise

Ødelagt infrastruktur for elektrisitetsforsyning fra Ukraina og kutt i gassforsyningen fra Russland har ført til en akutt energikrise i Moldova. Det har rammet Moldovas befolkning hardt, og har truet med å destabilisere den politiske situasjonen i landet. Sammen med allierte og partnere har Norge derfor økt støtten til Moldova siden krigsutbruddet i februar 2022.

I 2022 var norsk bistand til Moldova nær 200 millioner kroner, inkludert 150 millioner kroner i budsjettstøtte til den moldovske staten og kjøp av gass. I tillegg har Norge hittil fordelt nesten 350 millioner kroner i humanitær bistand til flyktningeresponsen i Moldova.

– Moldova er et av Europas fattigste land, men har likevel stilt opp for Ukraina. Det er viktig at Moldova opplever at de ikke står alene i denne vanskelige situasjonen, men at de er en del av det europeiske fellesskapet som står sammen mot Russlands krigføring i Ukraina. Det er viktig å støtte opp under den demokratisk valgte regjeringen, sier Støre.

Nye sanksjoner

Norge har også sluttet seg til EUs restriktive tiltak i tilknytning til forsøk på å destabilisere Moldova.

– Moldova har lenge vært utsatt for forsøk på destabilisering, blant annet gjennom cyberangrep, manipulasjon av energimarkedet og iscenesettelse av gateprotester. Dette har økt både i omfang og styrke den siste tiden. Det nye sanksjonsregimet er nødvendig for å sikre et stabilt Moldova, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Statsminister Støre annonserte den norske støtten på et møte med Moldovas president Maia Sandu torsdag. I tillegg til de 500 millionene, har Norge fordelt 342,9 mill. kroner i humanitær bistand øremerket til Moldova.

Støtten kommer ukrainske flyktninger, vertsfamilier og sårbare husholdninger i Moldova til gode.  I tråd med Nansen-programmet kanaliseres støtten gjennom etablerte og erfarne humanitære aktører. FN, Røde Kors-bevegelsen, Flyktninghjelpen, Norcap og Caritas støttes i Moldova.  

– Det er foreløpig ikke avklart hva de 500 millionene skal gå til. Dette skal vi finne ut i tett dialog med moldovske myndigheter og med våre samarbeidspartnere, sier statsminister Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre tas imot av Moldovas president Maia Sandu.
Statsminister Jonas Gahr Støre tas imot av Moldovas president Maia Sandu før EPC-møtet. Foto: EPC Summit

Europeisk toppmøte

Statsministeren var torsdag i Moldova på det andre toppmøtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPC). EPC ble lansert i 2022, og er et forum for politisk dialog i Europa mellom 47 land, både i og utenfor EU. Krigen i Ukraina, samt energisikkerhet og grønn omstilling var hovedtema for møtet. Sammen med den belgiske statsministeren Alexander De Croo var statsminister Støre ordstyrer for et rundebordsmøte om energi.

--

Oppdatering 06.09.23: Innholdet er endret som følge av oppdaget regnefeil.  Beløpet et er justert fra nesten 500 millioner til nesten 350 millioner i andre avsnitt under mellomtittelen "Energikrise". Beløpet er justert fra 472,4 millioner til 342,9 millioner i tredje avsnitt under mellomtittelen "Nye sanksjoner".