Norge med omfattende stridsvognpakke til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

- Norge skal donere åtte stridsvogner og inntil fire støttevogner til Ukraina. I tillegg øremerker vi midler til ammunisjon og reservedeler, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Norge áigu sáddet pánservovnnaid Ukrainai.
Norge áigu sáddet pánservovnnaid Ukrainai. Foto: Synne Nilsson, Forsvaret

- Det er snart ett år siden Russlands angrep på Ukraina. Det har vært et skjebneår med krig, krigsforbrytelser, ødeleggelser og drap i et omfang vi ikke har sett siden andre verdenskrig. Det er mer avgjørende enn noen gang å støtte Ukrainas forsvarskamp. Derfor har vi besluttet at vi vil donere åtte stridsvogner og inntil fire støttevogner til Ukraina. Det samme har flere allierte land også gjort, sier statsminister Jonas Gahr Støre. 

- Beslutningen om å donere Leopard 2-stridsvogner og støttevogner er tatt etter dialog både med forsvarssjefen og andre europeiske land. Situasjonen i Ukraina nærmer seg en kritisk fase og de er avhengig av rask og omfattende vestlig støtte. Vi skal også bidra med utdanning og trening av ukrainske stridsvognsmannskaper i Polen, sammen med andre allierte land. Denne donasjonen er et viktig og etterspurt bidrag, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Norge kunngjorde 26. januar at vi vil bidra i den internasjonale donasjonen av stridsvogner til Ukraina.

- Regjeringen mener at Norge med denne donasjonen av stridsvogner fortsatt vil ha en tilfredsstillende nasjonal beredskap. Det er en vurdering som forsvarssjefen deler. Vi vil også fortsatt klare å opprettholde våre forpliktelser ovenfor NATO, sier forsvarsministeren.

Hvilken type støttevogner, som eksempelvis kan være ingeniørvogn, bergevogn eller brolegger, skal vurderes ut fra Ukrainas behov.

- Stidsvognpakken inkluderer også donasjon av ammunisjon og noe reservedeler. I tillegg vil Norge  tilby 250 millioner kroner til ammunisjon og reservedeler til Leopard II stridsvogner som tilskudd til EUs Ukraina-fond, European Peace Facility. Dette vil styrke effekten av en norsk donasjon, sier Gram. 

- Norsk militær støtte til Ukraina består av donasjoner av militært materiell fra egne lagre, tilskudd til internasjonale samarbeid, donasjon av fabrikknytt materiell og opplæring av ukrainsk militært personell. Nå mener vi det er helt riktig å ta av eget materiell for å støtte Ukraina. Det er viktig for norsk og europeisk sikkerhet at Russland ikke vinner fram med sin aggresjon mot Ukraina, sier forsvarsministeren.

- Målet for norsk militær støtte til Ukraina er å sette landet i stand til å forsvare seg mot Russlands angrep og gjenvinne kontroll og myndighet i eget territorium. Landet har et akutt, omfattende og varig behov for internasjonal støtte. Norge har ytt og skal fortsette å yte betydelige bidrag til Ukraina i årene fremover, sier Gram.

Regjeringen jobber nå med et omfattende og flerårig Ukraina-program på 75 milliarder kroner. Programmet skal gi en støtte på 15 milliarder kroner hvert år de neste fem årene. Målet for regjeringen er en bred politisk avtale på Stortinget.