Norge vil sende stridsvogner til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen støtter donasjon av stridsvogn til Ukraina, og Norge skal bidra i en slik donasjon.

- Vi er nå i tett dialog med allierte og Ukraina om hvordan Norge kan bidra på en best mulig måte. Vi jobber så raskt vi kan for å stille opp for Ukraina. Norge har bidratt tungt gjennom 2022 og vil fortsette å støtte Ukraina i 2023, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I tillegg til selve stridsvognene vil det være et stort behov for logistikk-støtte, reservedeler og opptrening av ukrainsk personell.

- Det er viktig at vi koordinerer oss med allierte og partnere slik at hjelpen i sum blir mest mulig virkningsfull for Ukraina, sier Gram.

Norges bidrag vil skje i tett dialog med Forsvaret.

- Vi gjør avveininger med tanke på våre egne behov og beredskap. Nå er det riktig å ta noe av eget materiell for å støtte Ukraina. Det er viktig for norsk sikkerhet at Russland ikke vinner fram med sin aggresjon mot Ukraina. Situasjonen påvirker også norsk og europeisk sikkerhet, sier Gram.

Ukraina trenger internasjonal støtte både sivilt og i form av militært materiell og trening av egne styrker. Regjeringen planlegger nå et større bidrag som skal gå over flere år. Norsk militær støtte til Ukraina består av donasjoner av militært materiell fra egne lagre, tilskudd til internasjonale samarbeid, donasjon av fabrikknytt materiell og opplæring av ukrainsk militært personell.