Norge støtter OECDs landprogram for Ukraina med 50 millioner kroner

Ministre og statssekretærer fra 38 medlemsland, blant dem Erling Rimestad (UD), markerte i dag oppstarten av OECDs landprogram for Ukraina under det årlige ministerrådsmøtet i Paris i dag.

På møtet, hvor også Ukrainas statsminister Denys Shmyhal deltok digitalt, annonserte Norge at de vil støtte programmet med 50 millioner kroner over en periode på fire år.

– Dette gjør oss til en av de største finansielle bidragsytere til programmet. Støtten kommer i tillegg til allerede inngåtte avtaler om norsk støtte til OECDs arbeid innen skatt og skattepolitikk i Ukraina. Vi har også tidligere, med gode erfaringer, støttet OECDs arbeid i Ukraina innen energisektorreform, sier statssekretær Erling Rimestad (UD).

Programmet skal støtte opp under Ukrainas egen nasjonale gjenoppbyggingsplan og skal bidra med kapasitetsbygging og politikkanbefalinger på en rekke områder av sentral betydning for gjenoppbyggingen av Ukraina. Dette gjelder blant annet på områder som landbruk, energi, utdanning, arbeidsmarked, styresett og anti-korrupsjon, samt økonomisk politikk, konkurransepolitikk, investeringspolitikk og utfordringer knyttet til overgang fra en krigsøkonomi til en gjenoppbyggingsøkonomi.

Landprogrammet har også som målsetting å bringe Ukraina nærmere OECDs standarder og retningslinjer på en rekke områder og er en oppfølging av OECDs beslutning tidligere i år om å anerkjenne Ukraina som et vordende OECD-medlem («prospective member») og starte en innledende dialog om tiltredelse.

OECD, organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, er selv tuftet på den nordamerikanske Marshall-hjelpen til gjenoppbyggingen av Europa etter andre verdenskrig, og er en godt plassert aktør til å bidra med kapasitetsbygging, veiledning og rådgivning for ukrainske myndigheter i gjenoppbyggingen av landet. OECD deltar i den internasjonale giverkoordineringsplattformen for Ukraina sammen med EU, G7-landene og internasjonale finansieringsinstitusjoner.