Norge bidragsyter til ny luftvernpakke på vel 1,2 milliarder kroner til Ukraina

På møtet med forsvarsministrene i Joint Expeditionary Force (JEF) 13. juni ble det kunngjort at det britisk-ledede International Fund for Ukraine (IFU), hvor Norge er en av bidragsyterne, gir ytterligere 1,2 milliarder kroner til anskaffelser av luftvern til Ukraina for leveranse de nærmeste månedene.

representanter fra JEF
JEF-landene var samlet til forsvarsministermøte i Amsterdam. Foto: UK MoD

– Mer enn 7 milliarder kroner er så langt samlet inn gjennom IFU etter bidrag fra Storbritannia, Norge, Nederland, Danmark, Sverige, Island og Litauen. Behovet for militær støtte til Ukraina er omfattende og tidskritisk, ikke minst innen luftvern. Donasjoner legger til rette for at landet kan forsvare seg mot Russlands folkerettsstridige militære angrep, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram, som deltok på møtet i JEF. 

Regjeringen vil fortsette med militær støtte til Ukraina, hovedsakelig gjennom donasjoner av eget militært materiell, anskaffelser av nytt militært materiell, og opplæring av ukrainske styrker.

 

Fortsatt støtte til Ukraina og tettere samarbeid for å styrke regional sikkerhet

– På møtet i Amsterdam diskuterte vi sikkerhetssituasjonen i Ukraina og hvordan JEF kan respondere på både konvensjonelle og sammensatte trusler i våre nærområder, inkludert beskyttelse av undersjøisk infrastruktur, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Sammensatte trusler omhandler blant annet fremmede staters aktiviteter som ut fra sitt formål rammer norsk sikkerhet direkte eller indirekte, under terskelen for væpnet konflikt.

– Endringene i våre sikkerhetspolitiske omgivelser angår alle politikkområder og hele samfunnet. Russland har vist at de er villige til å bruke alle tilgjengelige virkemidler for å påvirke utfallet av krigen i Ukraina. Forholdet mellom europeisk energisikkerhet og sikring av nasjonal petroleumsindustri tydeliggjør dette, sier Gram. 

 Joint Expeditionary Force (JEF) er et britisk-ledet samarbeid med ti medlemsland: Storbritannia som ledenasjon, sammen med Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge og Sverige. JEF skal kunne stille styrker for å respondere raskt på kriser i den nordlige delen av Europa. JEF er et viktig bidrag til regionalt samarbeid og sikkerhet, og komplementært til samarbeidet i NATO. 

Forsvarsministrene gjennomførte også en skrivebordsøvelsehvor de øvde på hvordan de vil agere ved en eskalerende krise. 

Les mer her:

Joint statement: Joint statement by Joint Expeditionary Force ministers, June 2023 - GOV.UK (www.gov.uk)

Major air defence package for Ukraine announced at meeting of Joint Expeditionary Force ministers - GOV.UK (www.gov.uk)