Norge trygger energiforsyningen i Ukraina

Russland fortsetter sine angrep mot sivil infrastruktur i Ukraina. Derfor bidrar Norge med 1,5 milliarder kroner for å sikre gass- og strømforsyning i Ukraina.

– Ukrainske myndigheter trenger vår hjelp for å sikre strøm og varme til hus og hjem, bedrifter og offentlige institusjoner foran en ny vinter, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Pengene kanaliseres gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD). Pengene bidrar til reparasjon og vedlikehold av kritisk el-infrastruktur og forsyning av nødstrøm i områder rammet av krigshandlinger (865 millioner kroner) og til kjøp av gass for beredskapslagring (635 millioner kroner). Støtten er en del av Nansen-programmet.

– Mer enn 60 prosent av den elektriske kraftproduksjonen i Ukraina er ødelagt som følge av Russlands krigføring, og vi kjenner ennå ikke de fulle konsekvensene av bombingen av Kakhovka-dammen i juni. Ukrainerne gjør en heroisk innsats for å gjenopprette elektrisitetsforsyningen med midlertidige reparasjoner, men de trenger internasjonal støtte. Norge tar ansvar og bidrar, sier statsministeren.

Med vår støtte på 2 milliarder kroner til gassinnkjøp i 2022, finansierte Norge om lag 1/3 av Ukrainas importbehov av gass i fjor.

– Vi vet ikke ennå hvor mye gass Ukraina vil trenge å importere i år, men med Norges bidrag står Ukraina bedre rustet for en kald vinter og nye angrep fra Russland, sier Gahr Støre.

Norges bidrag går til de de to statlige ukrainske energiselskapene UkrEnergo (elektrisitet) og Naftogaz (gass), kanalisert gjennom EBRD. Dette er for å redusere risiko, blant annet for korrupsjon og misligheter. EBRD har samarbeidet med UkrEnergo og Naftogaz i en årrekke og har, med støtte fra blant andre Norge, bidratt til reformer og tiltak mot korrupsjonsrisiko.

Norge bidro med om lag 10,7 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina i 2022. For 2023 er det satt av rundt 18,5 milliarder kroner.  

 

Fakta

865 millioner kroner vil inngå i en finansieringspakke som skal avhjelpe Ukrenergos prekære likviditetssituasjon, forårsaket av krigshandlingene. Arbeidskapitalen skal bidra til selskapets

  1. kapasitet til å reparere/vedlikeholde kritisk el-infrastruktur,
  2. mulighet til å betale for forsyning av «nødstrøm» i områder rammet av krigshandlinger og
  3. overholdelse av forpliktelser knyttet til produsenter av fornybar energi

635 millioner kroner til innkjøp av gass vil øke Naftogaz’ strategiske gassreserver for å møte en ny fyringssesong. Ødelagt el-infrastruktur og begrensninger i innenlands gassproduksjon som følge av krigen påvirker importbehovet for gass. EBRDs samarbeid med Naftogaz inneholder også faglig bistand i anskaffelsesprosesser, samt revidering av Naftogaz’ strategi for å oppnå null-utslipp i tråd med Paris-avtalen på lengre sikt.