Norge donerer mineryddingsutstyr til Ukraina

– Norge vil fortsette å støtte Ukrainas forsvarskamp mot Russland så lenge det er nødvendig. Ukraina har et akutt behov for mer militær støtte og materiell støtte nå. Ukraina har et akutt behov for materiell til å bryte gjennom minefelt. Gjennom denne donasjonen bidrar Norge med viktig og nødvendig kapasitet i Ukrainas kamp mot den russiske invasjonen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

De russiske styrkene har lagt ut omfattende minefelt for å hindre de ukrainske styrkene i å trenge gjennom frontlinjene. Minefeltene gjør Ukrainas kamp mot de russiske invasjonstyrkene svært krevende. Ukrainske myndigheter har derfor anmodet om støtte for å kunne rykke fram gjennom minefelt.

Norge gir Ukraina omfattende støtte i kampen mot Russlands ulovlige krigføring. Samtlige politiske partier på Stortinget står sammen om det femårige Nansen-programmet på 75 milliarder kroner. Tidligere i år annonserte regjeringen at den fremskynder midler i programmet med 2,5 milliarder kroner, slik at støtten blir på totalt 10 milliarder kroner i 2023.

Regjeringen har vurdert hva Norge kan bidra med på kort sikt, og har besluttet å donere bærbare sett for eksplosivbasert minerydding samt sprengladninger. Disse mineryddingssettene og sprengladningene brukes for å rydde korridorer gjennom minefelt. Materiellet hentes fra Forsvarets lagre og skal gjenanskaffes.

Donasjonen finansieres gjennom Nansen-programmet.

– Norge vil fortsette å støtte Ukraina mot de russiske invasjonsstyrkene så lenge det trengs. Vi har tidligere donert etterspurt militært materiell som NASAMS-luftvern, artilleri og artilleriammunisjon samt stridsvogner. Norge bidrar også tungt til trening og opplæring av ukrainsk personell, både i Norge og i utlandet. Det er viktig at vi fortsatt står sammen i støtten til Ukraina, sier statsministeren.

 

Fakta om Norges støtte til Ukraina

Totalt gitt og planlagt gitt for perioden 2022-2027:

  • 2022: 10,7 milliarder kroner.
  • 2023 - 2027: 75 milliarder kroner.

2023 - 18,5 milliarder kroner

Detaljert fordeling for støtten i 2023 (vil oppdateres fortløpende):

Sivil støtte

Humanitær støtte

Militær støtte

 Støtte til Moldova