Norge annonserer 300 millioner kroner til krigsforsikring for gjenoppbygging av Ukraina

Utenriksminister Anniken Huitfeldt deltar på Ukraine Recovery Conference i London 21.–22. juni. Formålet med konferansen er å mobilisere internasjonal støtte til Ukrainas økonomiske og sosiale stabilisering og gjenoppbygging, blant annet gjennom privat sektor. På møtet i London annonserte Norge en støtte til krigsforsikring og garantiordninger for privat sektor på 300 millioner kroner.

– Mobilisering av privat sektor vil være sentralt i gjenoppbyggingen av Ukraina. For å fremme utenlandske investeringer i Ukraina må det internasjonale samfunn tilrettelegge for risikoavlastning. Også her vil Norge bidra. I den aktive krigsfasen, vil krigsforsikring – eller garantier mot politisk risiko – være særlig avgjørende for å trekke internasjonale investorer til Ukraina. Vi vil komme tilbake til hvilke ordninger som blir aktuelle for Norges støtte, men både Verdensbankens garantiinstitutt (MIGA) og den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) er aktuelle kanaler for støtte, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

På konferansen i London sluttet Norge seg også til Storbritannias fellesuttalelse om samarbeid for en felles satsing for å styrke forsikringsmarkedet for å bidra til Ukrainas motstandskamp og til gjenoppbyggingen av landet.

‌– Ukraina har nå vært i krig i 16 måneder, og selv om mye av statsapparatet fungerer oppsiktsvekkende bra under krevende omstendigheter, trenger landet hjelp til samfunnsdrift, rehabilitering av ødelagt infrastruktur og til gjenoppbyggingen. Denne konferansen har gitt oss en unik anledning til å finne ut hvordan myndigheter og næringsliv på tvers av landegrenser kan bidra til dette best mulig. Norske myndigheter og norsk næringsliv står sterkt samlet for Ukraina, avslutter Huitfeldt.