En milliard til Ukraina før vinteren

Norge bidrar med ytterligere én milliard kroner til at ukrainere i nød får tilgang til nødvendig beskyttelse og livsviktig bistand.

– Russlands brutale krigføring påfører den ukrainske sivilbefolkningen store lidelser. Ukrainerne gjør en heltemodig innsats for å stå imot daglige angrep mot sivile og sivil infrastruktur. De trenger vår hjelp for å komme seg gjennom en ny vinter i krig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i forbindelse med åpningen av det internasjonale humanitære møtet om Ukraina i Oslo.

Norge og EU arrangerer møtet. Formålet er å diskuterer de humanitære utfordringene krigshandlingene skaper og muligheter til å nå fram med riktig hjelp til riktig tid til sivilbefolkningen. Deltakerne skal også diskutere hvordan man kan finne gode løsninger i overgangene mellom kortsiktig humanitær innsats og langsiktig gjenoppbygging.

Blant de 150 deltakerne er representanter for ukrainske myndigheter, FN, Røde Kors-bevegelsen, frivillige humanitære organisasjoner og giverland.

FN anslår at over 17 millioner mennesker i Ukraina har behov for humanitær bistand. Rundt 5 millioner mennesker er internt fordrevne og mer enn 6,2 millioner mennesker har forlatt Ukraina og søkt tilflukt i andre land som følge av Russlands krigføring.

Den humanitære bistanden gis gjennom FN, inkludert det humanitære landfondet i Ukraina, og Røde Kors-bevegelsen. 650 millioner går til FN, 350 millioner til Røde Kors-bevegelsen. Pengene bidrar til at de mest sårbare, barn, flyktninger og internt fordrevne, får livsviktig bistand og tilgang til blant annet husly, mat, vann og sanitær, utdanning, helsehjelp og psykososial støtte, samt beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold. Støtten er en del av Nansen-programmet.

Gjennom bidraget til det humanitære landfondet i Ukraina bidrar Norge også til viktig støtte til lokale organisasjoner i det ukrainske sivilsamfunnet.

– Det er imponerende å se hvordan lokale organisasjoner tar ansvar og er de første til å nå ut til sårbare grupper, til områder som ligger nær fronten og i områder der kontrollen er tatt tilbake fra russisk okkupasjon. Det er også store humanitære behov i russiskokkuperte områder, og tilgang til disse områdene er svært krevende, sier utenriksminister Huitfeldt.  

Norge har tidligere bidratt med over 3,5 milliarder kroner i humanitær støtte til Ukraina og flyktningerespons i naboland siden Russlands fullskala angrep på Ukraina i februar 2022.