Innstramming for russiske fiskefartøy trer i kraft

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Innstramningene som ble varslet 6. oktober, om at russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord, trer i kraft fredag 14. oktober.

– Vi ønsker ikke at norske havner og Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland. Derfor strammer vi inn og øker kontrollen med russiske fiskefartøy. Vi vil om nødvendig iverksette enda strengere tiltak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Innstramningen innebærer at alle russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn skal kontrolleres. I tillegg vil politiet ha økt synlighet og patruljere de aktuelle havnene.

– Det er bra at innstrammingen trer i kraft raskt. Politiet vil ivareta sine oppgaver og understøtte øvrige myndigheter, blant annet gjennom synlighet og patruljering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Russiske fiskefartøy som ligger på norske verft når endringen trer i kraft, kan få anledning til å fullføre arbeidet. Det er en forutsetning at verftstjenester er i tråd med det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverk. For å avklare dette, bør verftene forhåndssondere med Utenriksdepartementet. 

– Det er av stor betydning at den enkelte havne- og kaieier legger til rette for at kontrollmyndighetene kan gjennomføre kontroll på en mest mulig hensiktsmessig måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Havneeiere må også anvise fartøy til identifiserte terminaler/kaier hvor kontroll av fartøyet skal gjennomføres og legge til rette for at fartøyets liggetid ikke blir lenger enn nødvendig.