Norge vil fortsette sin sterke støtte til Ukraina

I dag åpner den internasjonale konferansen for gjenoppbyggingen av Ukraina, som i år finner sted i Berlin. Norge vil fortsette sin sterke støtte til Ukraina og næringslivsengasjement står høyt på agendaen.

– Ukraina er i en svært krevende situasjon med en brutal angrepskrig fra russisk side. Krigen har vart i mer enn 850 dager, og det er viktig å vise fortsatt støtte til Ukraina. Vårt hovedbudskap er at Norge og norsk næringsliv ønsker å bidra sterkt til Ukrainas frihetskamp og til å gjenoppbygge landet etter at krigen er over, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Ukraine Recovery Conference er årets viktigste internasjonale arrangement for sivil støtte til Ukraina. Næringsminister Cecilie Myrseth leder den norske delegasjonen på høynivåkonferansen for sivil innsats i Ukraina.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Vegard Grøslie Wennesland og statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson deltar også på konferansen, sammen med norsk næringsliv og representanter fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

 

Næringsministeren deltar også på ministermøtet i G7s donorplattform

 

I tillegg til den militære støtten er Norge opptatt av å prioritere sivil støtte til Ukraina. Privat næringsliv kan gjøre en viktig jobb i gjenoppbyggingen av Ukraina, og dette budskapet vil Norge fremme i ministermøtet i G7s donorplattform.

– Regjeringen arbeider aktivt med ulike tiltak for næringslivet, som kommer i tillegg til norsk støtte gjennom det massive Nansen-programmet. Vi løfter nå arbeidet i den norsk-ukrainske økonomiske kommisjonen, vi har satt i gang arbeidet med å oppdatere handelsavtalen mellom EFTA og Ukraina, vi har foreslått å styrke Innovasjon Norge for å bedre kunne hjelpe norsk næringsliv som ønsker å delta i gjenoppbyggingen av Ukraina, og Norad etablerer et program for små og mellomstore bedrifter i Ukraina. Det er en enorm interesse fra norsk næringsliv for å bidra og det vil regjeringen støtte opp om, sier næringsminister Myrseth.

 

Norge og Ukraina vil ha et tettere politisk samarbeid

 

For å styrke det politiske samarbeidet øker Norge og Ukraina aktiviteten i den norsk-ukrainske økonomiske kommisjonen. Næringsminister Cecilie Myrseth leder kommisjonen fra norsk side, og Ukrainas energiminister Herman Halushchenko og hans departement er nylig utpekt til å lede kommisjonen fra ukrainsk side. Mandag 10. juni samlet de norsk og ukrainsk næringsliv til et rundebord i Berlin. Og det skal jobbes for et nytt møte i kommisjonen så snart som mulig.

– Målet er at den økonomiske kommisjonen kan brukes som en møteplass for myndigheter og næringsliv fra begge land, og at de som deltar fra ukrainsk side kan identifisere sine behov slik at norsk næringsliv kan se på hvordan de kan bistå på best mulig måte, sier næringsminister Myrseth.

Myrseth og Halushchenko signerte samtidig en intensjonsavtale om energipartnerskap mellom energidepartementene. Denne vil følges opp i en nylig etablert arbeidsgruppe om energisamarbeid under den økonomiske kommisjonen, og vil ledes på statssekretærnivå av landenes energidepartementer.

– Et sterkere energisamarbeid og en egen arbeidsgruppe på energi er noe som er etterspurt av næringslivet. Bedrifter og andre aktører på energisiden vil trekkes inn i arbeidsgruppen, og vi forventer god involvering fra næringslivet, sier Myrseth.