Stor norsk deltakelse på gjenoppbyggingskonferanse for Ukraina

Norge bidrar sterkt til gjenoppbyggingen av Ukraina og sikring av energiforsyningen før vinteren. Norsk næringsliv viser fram sin kompetanse og løsninger for gjenoppbygging og utvikling i Ukraina på en stor gjenoppbyggingskonferanse i Warszawa 14.–15. november.

– Russlands angrepskrig og målrettede angrep Ukrainas sivile infrastruktur fører hver dag til store ødeleggelser og ufattelige lidelser. Å støtte ukrainske myndigheter med å reparere og drifte sivil infrastruktur er et viktig bidrag til ukrainernes kamp. Norske bedrifter har gode forutsetninger for å bidra, ikke minst i den mer langsiktige gjenoppbyggingen av Ukraina, sier statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet.

Privat sektor sentral

Norge gir både umiddelbar hjelp og langsiktig støtte til Ukrainas gjenoppbyggingsarbeid. Mobilisering av privat sektor er sentralt. For å fremme utenlandske investeringer i Ukraina må det internasjonale samfunnet legge til rette for risikoavlastning. Også her bidrar Norge. I den aktive krigsfasen vil krigsforsikring – eller garantier mot politisk risiko – være avgjørende for å trekke internasjonale investorer til Ukraina. Norge gir 300 millioner kroner til Verdensbankens garantiinstitutt (MIGA) og Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) for å støtte opp om norske og andre utenlandske investeringer i Ukraina.

Norske bedrifter har innovative løsninger innen energi, teknologi, infrastruktur og vannforsyning. Rebuild Ukraine samler representanter fra 22 land, over 300 bedrifter, ukrainske fylker og kommuner, og framhever de enorme behovene og mulighetene i Ukraina. En rekke norske bedrifter deltar. Den norske paviljongen er organisert i et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norsk-ukrainsk handelskammer, NHO og de norske ambassadene i Ukraina og Polen.

Framtredende rolle innenfor energisikkerhet

Norge ble nylig utpekt til å være med å lede arbeidet i en av arbeidsgruppene under Ukrainas fredsformel (Ukraine Peace Formula), som president Zelenskyj lanserte på G 20-møtet i Bali i 2022. Norge skal sammen med Danmark og Polen lede arbeidet i gruppen for energisikkerhet.

– Vi vet ikke ennå hvor mye gass Ukraina vil trenge å importere i år, men med Norges bidrag står Ukraina bedre rustet for en kald vinter og nye angrep fra Russland, sier statssekretær Vad Petersson.

Med norsk støtte på to milliarder kroner til gassinnkjøp i 2022, finansierte Norge om lag en tredel av Ukrainas importbehov av gass i fjor. Norges bidrag i år går også til de de to statlige ukrainske energiselskapene UkrEnergo (elektrisitet) og Naftogaz (gass). Norge har valgt å kanalisere midlene gjennom EBRD for å redusere risiko, blant annet for korrupsjon og misligheter. EBRD har samarbeidet med UkrEnergo og Naftogaz i en årrekke og har, med støtte fra blant andre Norge, drevet fram interne reformer i Ukraina og tiltak mot korrupsjon.

865 millioner av de norske midlene går til reparasjon og vedlikehold av kritisk el-infrastruktur og forsyning av nødstrøm i områder rammet av krigshandlinger. 635 millioner kroner går til kjøp av gass for beredskapslagring. Støtten er en del av Nansen-programmet.

– Mer enn 60 prosent av den elektriske kraftproduksjonen i Ukraina er ødelagt som følge av Russlands krigføring. Vi kjenner ennå ikke de fulle konsekvensene av bombingen av Kakhovka-dammen i juni. Ukrainerne gjør en heroisk innsats for å gjenopprette elektrisitetsforsyningen med midlertidige reparasjoner, men de trenger internasjonal støtte, sier Vad Petersson.

Stor samlet støtte for å svare på store behov i Ukraina

Siden Russlands fullskalainvasjon har Norge gitt mer enn 3,5 milliarder via EBRD i gavebidrag til energi. Gjennom støtten på totalt 3 milliarder til Verdensbankens flergiverfond (URTF) bidrar Norge til reparasjon av ødelagt energiinfrastruktur samt tidlig gjenoppbygging av veg, jernbane og privatboliger. Norske bidrag gjennom URTF støtter også drift av ukrainske sykehus og skoler.

I tillegg har Norge donert utstyr til mer enn 5 500 utstyrskomponenter til energiinfrastruktur via EUs kriseberedskapsordning UPCM.

Norge legger Ukrainas egne prioriteringer til grunn for støtten. Ukrainske myndigheter vil sikre statens drift og leveranser av grunnleggende tjenester, og det krever offentlige investeringer i reparasjon av viktig infrastruktur.

Norge investerte nylig enda en milliard kroner i Verdensbankens arbeid for å opprettholde sivil infrastruktur og starte gjenoppbygging i Ukraina. Pengene investeres gjennom en ny finansieringsmekanisme i Verdensbanken og utfyller Norges bidrag til URTF. For hver dollar i bidrag fra giverlandene vil Verdensbanken selv mobilisere inntil tre dollar. Verdensbanken var raskt ute med betydelig støtte til ukrainske myndigheter etter Russlands angrep på landet. Den har til nå mobilisert over 38 milliarder dollar til Ukraina.