Mehl: – Norge ønsker rask overføring av flyktninger fra Moldova

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– For Norge er det viktig å kunne starte overføringene av flyktninger fra Moldova raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i Brussel på ekstraordinært  justis- og innenriksministermøte
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i Brussel på det ekstraordinære justis- og innenriksministermøtet om flyktningsituasjonen, kontroll på EUs yttergrense og andre sikkerhetsspørsmål. Foto: JD

Mehl deltok mandag på EUs ekstraordinære justis- og innenriksministermøte i Brussel om situasjonen knyttet til krigen i Ukraina. Temaer på møtet var blant annet flyktningsituasjonen, kontroll på EUs yttergrense og andre sikkerhetsspørsmål.

Regjeringen har besluttet å overføre ukrainske flyktninger fra Moldova, i første omgang 2 500 personer.

Bedt om lister

– Norge har bedt om at vi får lister med personer, som vi kan overføre fra Moldova. Regjeringen er opptatt av at vi får fortgang i arbeidet, slik at vi får hjulpet og avlastet Moldova, og at vi får mennesker som trenger hjelp i trygghet, sier justis- og beredskapsministeren.

Instruks om igangsettelse av forberedelser på norsk side ble sendt til utlendingsforvaltningen i forrige uke.  Regjeringen vil også overføre inntil 550 pasienter med pårørende gjennom en egen løsning for medisinsk evakuering av ukrainske pasienter i EU/EØS. De første pasientene har allerede kommet.

For regjeringen er det også viktig med kontroll over hvem som tar seg rundt i Schengen-området, og over hvem som kommer til Norge.

Hindre kriminelle

– I tillegg er det avgjørende å jobbe for å hindre at kriminelle utnytter mennesker i en krise, og at vi har tiltak for å bekjempe menneskehandel. Dette er noe regjeringen tar på stort alvor, sier Mehl. 

Hun fraråder at det organiseres private transporter av ukrainske flyktninger mellom europeiske land, fordi det øker risikoen for menneskesmugling og menneskehandel.

– Vi vet at personer som er anmeldt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn har engasjert seg i transport av flyktninger til Norge. Det er også risiko for at mennesker som ikke har gode hensikter i Norge tar seg hit i skjul av flyktningstrømmen. Vi mener det er viktig at overføring av flyktninger skjer i nasjonal regi og i ordnede former, både for å beskytte flyktningene og slik at vi har kontroll på hvem som kommer til Norge, sier justis- og beredskapsministeren.