Mehl: - De første flyktningene fra Moldova kan komme neste uke

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil overføre 2500 ukrainske flyktninger fra Moldova. Moldova har bedt Norge og en rekke andre europeiske land om bistand til å ta imot ukrainere på flukt.

- Regjeringen har jobbet for å starte overføringene fra Moldova så raskt som mulig, og de første vil kunne ankomme neste uke. Norge har bedt Høykommissæren for flyktninger (UNHCR) om å forberede en liste med personer som kan overføres, og UNHCR har bekreftet at de er i gang med dette arbeidet. Men det kan bli forsinkelser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Siden regjeringen gikk inn for å hente flyktninger fra Moldova, har det pågått et arbeid sammen med andre europeiske land for å klargjøre de praktiske sidene. Norge åpner blant annet for å ta imot personer med funksjonsnedsettelser, gravide, kvinner med små eller mange barn og øvrige sårbare personer.

- Vi må sørge for at vi hjelper sårbare mennesker som trenger hjelp, og at vi har kontroll over hvem vi overfører til Norge. Vi må være sikre på identiteten til de som skal komme hit, sier Mehl.

Politiet jobber med det praktiske for selve overføringen, herunder transportløsninger. Politiets Utlendingsenhet vil bistå med gjennomføringen. Dette vil skje i dialog med Moldovas myndigheter.