Regjeringen stiller med bidrag fra Kripos i etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge er ett av flere land som mener at krigshandlinger i Ukraina bør etterforskes av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

– Vi ser grusomme bilder fra de krigsrammede byene i Ukraina. Norge skal bidra til å kartlegge og etterforske mulige krigsforbrytelser slik at de ansvarlige kan stilles til ansvar. Arbeidet vil bli krevende og omfattende, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Norge har fått forespørsel fra Den internasjonale straffedomstolen om bidrag i forbindelse med den pågående krigen i Ukraina. Kripos vil bidra inn i dette arbeidet. Den praktiske gjennomføringen følges opp av Politidirektoratet.

– I norsk politi har Kripos et nasjonalt ansvar for å etterforske krigsforbrytelser. De har viktig og god kunnskap om disse sakene, derfor er det naturlig at et bidrag fra norsk politi kommer fra Kripos, sier Mehl.