Pressemeldinger

Norske etterforskere til Den internasjonale straffedomstolen (ICC)

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

To etterforskere fra Kripos skal lånes ut til ICC for en periode på inntil to år. Regjeringen er glad for at norsk politi kan bidra til etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen. Tirsdag møtte Mehl president i ICC, Piotr Hofmánski og sjefsanklager Karim A.A Khan QC.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hilser på sjefsanklager Karim A.A Khan QC ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v) hilser på sjefsanklager Karim A.A Khan QC ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Norge har vært en av ICCs sentrale støttespillere siden opprettelsen. Jeg er glad for at Norge kan bidra til domstolens viktige arbeid, særlig i en periode hvor etterforskingen av krigen i Ukraina krever mye ressurser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).

Norge fikk tidligere i år en forespørsel fra Den internasjonale straffedomstolen i Haag om bidrag i forbindelse med krigen i Ukraina. Norge er ett av flere land som mener at krigshandlinger i Ukraina bør etterforskes av Den internasjonale straffedomstolen.

– Hva slags saker de norske etterforskerne vil jobbe med er opp til ICC, men Kripos har viktig og god kunnskap for å kunne etterforske krigsforbrytelser, sier Mehl.

Den praktiske gjennomføringen følges opp av Politidirektoratet.