Norske etterforskere til Den internasjonale straffedomstolen (ICC)

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

To etterforskere fra Kripos skal lånes ut til ICC for en periode på inntil to år. Regjeringen er glad for at norsk politi kan bidra til etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen. Tirsdag møtte Mehl president i ICC, Piotr Hofmánski og sjefsanklager Karim A.A Khan QC.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hilser på sjefsanklager Karim A.A Khan QC ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v) hilser på sjefsanklager Karim A.A Khan QC ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Norge har vært en av ICCs sentrale støttespillere siden opprettelsen. Jeg er glad for at Norge kan bidra til domstolens viktige arbeid, særlig i en periode hvor etterforskingen av krigen i Ukraina krever mye ressurser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).

Norge fikk tidligere i år en forespørsel fra Den internasjonale straffedomstolen i Haag om bidrag i forbindelse med krigen i Ukraina. Norge er ett av flere land som mener at krigshandlinger i Ukraina bør etterforskes av Den internasjonale straffedomstolen.

– Hva slags saker de norske etterforskerne vil jobbe med er opp til ICC, men Kripos har viktig og god kunnskap for å kunne etterforske krigsforbrytelser, sier Mehl.

Den praktiske gjennomføringen følges opp av Politidirektoratet.