Norge donerer fem militære ambulansebusser til Ukraina

22. november deltok forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på et digitalt møte i Ukraine Defense Contact Group (UDCG). På agendaen for møtet sto blant annet organiseringen av den militære støtten til Ukraina fremover.

Dette er en første ambulansebussen som ble donert fra Norge til Ukraina høsten 2023.
Dette er en første ambulansebussen som ble donert fra Norge til Ukraina høsten 2023. Foto: Forsvarsmateriell

UDCG-møtet var det 17. møtet i rekken. Det er den amerikanske forsvarsministeren som har invitert forsvarsministre og forsvarssjefer fra om lag 50 land til møtet for å diskutere videre militær støtte til Ukraina på kort og lengre sikt. 

– Vi vil fortsette å støtte Ukraina så lenge de kjemper sin forsvarskamp, understreker forsvarsministeren.

Den amerikanske forsvarsministerens innledning til UDCG-møtet kan ses her: https://www.defense.gov/News/Live-Events/

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltar på det nordiske forsvarsministermøtet i Stockholm. Her sammen med sin svenske kollega.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltar på det nordiske forsvarsministermøtet i Stockholm 22. - 23. november. Her sammen med sin svenske kollega. Foto: Regeringskansliet/Niklas Forsström

Gram sier at Norge fortsetter den militære støtten til Ukraina. I disse dager doneres fem militære ambulansebusser til Ukraina.

Bussene som doneres er av typen Volvo 9700 Superior som er bygd om til militære ambulansebusser. En buss er allerede donert og de fire siste skal etter planen leveres før nyttår.  Det doneres også en stor mengde medisinsk utstyr og materiell til bussene, samt opplæring av ukrainsk militært personell. Den samlede verdien på donasjonen er på 50 millioner kroner. 

Ukrainske styrker har stort behov for ambulanser for å frakte krigsskadede pasienter fra fronten til sykehus og også ut av landet.

– Disse militære ambulansebussene vil bidra til å redde liv og er sterkt etterspurt og verdsatt av ukrainske myndigheter, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Til venstre på bildet er bussenes intensivbåreplass, til høyre er fire vanlige båreplasser.
Til venstre på bildet er bussenes intensivbåreplass, til høyre er fire vanlige båreplasser. Foto: Forsvarsmateriell

Ambulansebussene har medisinsk utstyr til blant annet pustehjelp og overvåking av hjerte og blodtrykk. Det er også utviklet en båreløsning som maksimerer kapasiteten for liggende pasienter på ambulansebussen, noe som gir økt evakueringskapasitet. Det er 3 intensivbåreplasser og 4 vanlige båreplasser om bord i bussen. 

Bussenes farge, dekk og muligheter for mørklegging gjør at de kan operere under tøffere forhold enn sivile ambulanser og busser normalt gjør.

Ambulansebussene er også utstyrt med en militær arbeidsstasjon som gir det ukrainske militære helsepersonellet mulighet for kommunikasjon, kommando og kontroll.

– Denne leveransen er et resultat av godt samarbeid mellom flere aktører. Dette er et viktig og meningsfylt oppdrag for oss, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

Her er de ukrainske militære sjåførene ved siden av den første ambulansebussen de tok over fra Norge i høst.
Her er de ukrainske militære sjåførene ved siden av den første ambulansebussen de tok over fra Norge i høst. Foto: Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell har ansvaret for donasjonen av de militære ambulansebussene i samarbeid med NATOs krisehåndteringssenter EADRCC, med støtte fra Forsvaret og nasjonale helsemyndigheter. Det har også vært nært samarbeid og tett koordinering med det ukrainske forsvaret. 

Leger fra Oslo universitetssykehus, med lang erfaring fra luftambulanse- og intensivmiljøet, har gjennomført opplæring av ukrainsk militært helsepersonell i bruken av ambulansebussene, med støtte fra Forsvarsmateriell og Forsvaret sanitet (FSAN).

 

Norsk militær støtte til Ukraina

Norsk militær støtte til Ukraina består av donasjon av militært materiell fra egne lagre, tilskudd til internasjonale samarbeid, donasjon av nytt materiell fra fabrikk og opplæring av ukrainsk personell.

Norge har blant annet donert NASAMS luftvernsystem, åtte stridsvogner og tre støttevogner, M109 artilleri, Hellfire panservernmissiler, Mistral luftvernmissiler, M72 panservernraketter samt kjøretøy, nattoptikk og vinterbekledning. 

Norge bidrar også til opptrening av ukrainske soldater, både i Norge og i Europa, gjennom blant annet operasjon Interflex og EUMAM.

Se oversikt her: Norsk støtte til Ukraina og nabolandene - regjeringen.no