Norge sender bruer til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Den russiske krigføringen har kynisk ødelagt viktige deler av infrastrukturen i Ukraina. For å få mat, vann og medisiner fram og sårede ukrainere til sykehus, er Ukraina helt avhengige av at veinettet fungerer, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. – Vi vet at disse bruene vil hjelpe Ukraina, samtidig som dette ikke svekker vår egen bruberedskap, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Trailerne som i dag kjører fra Vegvesenets beredskapslager på Bjørkelangen, er de første av i alt 32 trailere som til sammen er lastet med ti brusett som Norge sender til Ukraina. Både utenriksministeren og samferdselsministeren var til stede for å overvære sendingen.

Det er Statens vegvesen som står for oversendelsen. Bruene, som har en samlet verdi på 30 millioner kroner, finansieres over Utenriksdepartementets humanitære budsjett.

Gruppebilde foran lastebil
Vegvesenets beredskapslager på Bjørkelangen. Fra venstre: Leder for bruberedskap Gunnar Magnus Haugen, Voicu Ionut, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, seksjonsleder Jon Henning Prestegarden, utenriksminister Anniken Huitfeldt og avdelingsdirektør NIls Kårbø. Foto: Kristoffer Rød-Lindberg / Samferdselsdepartementet

– Krigen i Ukraina krever at Europa står samlet. Vi ønsker å bidra når vi blir spurt, med det Norge har kompetanse om og kapasitet til, sier Nygård.

Den russiske krigføringen har ødelagt viktige deler av infrastrukturen i Ukraina, blant annet flere hundre bruer og 25 100 kilometer med vei.

Fortsatt store behov for hjelp

– Krigen i Ukraina kan vare lenge og vi er forberedt på å måtte bidra over lang tid. Om kort tid vil regjeringen annonsere nye bidrag. Dette vil komme i tillegg til ca. 14 milliardene vi har gitt eller har gitt løfte om å gi i år og til neste år. Dermed vil Norge fortsatt være blant de fremste bidragsyterne til Ukraina. For selv om vi har gitt og gir svært mye, er behovene nærmest uendelige, sier utenriksministeren.

Den russiske krigføringen i Ukraina rammer sivilbefolkningen hardt. I den første fasen av krigen prioriterte vi å bidra med mat, medisiner og varer som raskt kunne komme fram. Som følge av Russlands omfattende angrep på sivil infrastruktur og at flere områder frigjøres, øker behovet for å reparere ødelagte veier og bruer.

Les mer om norsk støtte til Ukraina her: Norsk støtte til Ukraina og nabolandene - regjeringen.no