Åpner medisinsk evakueringshub i Polen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge var til stede på åpningen av en ny medisinsk hub i Polen sammen med blant andre EUs kommisjonær for humanitær bistand og kriseberedskap og den polske og den ukrainske helseministeren.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet i samtale med EU-kommisjonær for krisehåndtering  Janez Lenarčič. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hans-Petter Aasen, i midten.
Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet i samtale med EU-kommisjonær for humanitær bistand og krisehåndtering Janez Lenarčič (til venstre). Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hans-Petter Aasen, i midten. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Hensikten med denne huben er å gjøre den medisinske evakueringen fra Ukraina smidigere.

Det er Polen som skal drifte huben som ble åpnet 1. september. Her skal man samle pasienter som har blitt fraktet ut fra Ukraina og som skal sendes videre til sykehus for behandling i Europa, eller som er ferdig behandlet og som skal hjem til Ukraina igjen.

Stort transportbehov

Det er et stort behov for å transportere pasienter med alvorlig sykdom og krigsskader rundt til sykehus i Europa, og åpningen av den medisinske evakueringshuben understøtter det viktige hjelpearbeidet som flere europeiske land er en del av.

– Polen har gjort en enorm innsats i frontlinjen for å bistå Ukraina og deres borgere. Jeg er glad for at Norge også bidrar i den felles europeiske innsatsen og i det medisinske evakueringsarbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– I forbindelse med krigen har helsetjenesten bidratt med omfattende bistand til Ukraina i form av medisinsk materiell, utstyr og legemidler gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), sier Kjerkol.

Norge er en viktig bidragsyter

Utenriksminister Anniken Huitfeldt viser til at Norge er en viktig bidragsyter i det europeiske samarbeidet som støtter opp om Ukraina.

– Vårt samarbeid med EU om medisinsk evakuering av ukrainske pasienter viser at vi tar ansvar og stiller opp for det ukrainske folk, sier Huitfeldt.   

– Dette er et godt eksempel på effektiv og god koordinering av den norske støtten til Ukraina via EUs sivile beredskapsordning (UCPM). Norge har så langt stått for flytransport av om lag 20 prosent av alle de evakuerte pasientene i det europeiske samarbeidet. I tillegg kommer donasjonen av ambulansebusser for evakueringer av pasienter, legger hun til. 

Norsk delegasjon ved åpningen

Norge stilte på åpningen i Polen med representanter fra blant annet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Forsvaret, Oslo Universitetssykehus og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Norge ønsker å være en konstruktiv partner i det europeiske helseberedskapsarbeidet og både ambulansebussene vi nå leverer til Ukraina og jobben vi gjør med medisinsk evakuering i dette flyet, kan også sees i et slik bilde, sier Kjerkol.

Fra pressekonferansen 1. september 2022 inne i den medisinske evakueringshuben.
Under pressekonferansen i dag rettet både EU-kommisjonæren for humanitær bistand og kriseberedskap og de polske og ukrainske helseministrene en spesiell takk til Norge og Norges bidrag. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk bistand til Ukraina gjennom EUs sivile beredskapsordning (UCPM)

Norges transportmedisinske kompetanse og kapasiteter er høyt verdsatt av EU:

  • Norges ambulansebusser og SAS-fly er bærebjelker i den medisinske huben i Polen som åpnet 1. september.
  • Norge drifter et rescEU-jetfly som kan transportere høyrisikosmittepasienter på vegne av EU.
  • Vi bidrar nå i en pilotordning med Kommisjonen (DG ECHO) der Forsvarets rammeavtale med SAS benyttes til medisinsk evakuering til andre land i EU/EØS to ganger i uka.
  • Norge har sendt egne liaisoner til Kommisjonen for å understøtte flygningene. Vi har tatt imot 75 pasienter og transportert 240 pasienter til andre EU-land.

Om SAS-avtalen

  • Forsvaret har over flere år hatt en avtale med SAS om tilgang til fly-evakueringskapasitet i beredskap for Norge. Helsemyndighetene er blant dem som kan anmode om å benytte avtalen når det er humanitære eller sivile behov for medisinsk evakuering. Dette er en del av vår felles beredskap. Forsvarets operative hovedkvarter leder operasjonene med medisinsk evakuering når SAS-avtalen benyttes, og det er medisinsk personell fra Forsvarets sanitet som er om bord.
  • Flyet Forsvaret har avtale om å benytte kan romme et titalls sengeliggende pasienter, samt deres pårørende eller andre mindre syke/skadde pasienter.
  • Denne evakueringskapasiteten benyttes både til å evakuere pasienter som skal få behandling til Norge, og til å frakte pasienter til andre europeiske land slik at flere kan motta pasienter og være bidragsytere til medisinsk evakuering i forbindelse med krigen i Ukraina.