Russland suspenderes fra Østersjørådet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Østersjørådets medlemmer Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Sverige og EU har besluttet å suspendere Russland fra videre deltakelse i rådets virksomhet som følge av den uprovoserte og folkerettsstridige krigen som nå føres mot Ukraina og landets befolkning og myndigheter. Hviterussland suspenderes fra sin rolle som observatørland i Østersjørådet.

Det russiske angrepet er et angrep på et fritt og selvstendig land, på demokratiet, og på våre verdier. Russlands handlinger bryter med de grunnleggende forutsetningene for samarbeidet i Østersjørådet, basert på respekt for FN-pakten, Helsinki sluttakten og Paris-charteret for det nye Europa og andre OSSE-dokumenter som ble framhevet i det politiske grunnlagsdokumentet fra 1992.

- Vi beklager at Russland har skapt en situasjon hvor vi øvrige elleve medlemmer ikke lenger finner det mulig å samarbeide med Russland i Østersjørådet. Russland er en av grunnleggerne av rådet, og har hittil vært en aktiv deltaker, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt som for tiden leder samarbeidet i Østersjørådet på grunn av Norges formannskap siden juli 2021.

Suspensjonen vil stå ved lag inntil samarbeidet igjen kan opptas basert på respekt for grunnleggende prinsipper i folkeretten. Ukraina og Hviterussland er blant observatørlandene i Østersjørådet. I denne sammenheng suspenderes nå også Hviterussland fra deltakelse i aktiviteter i tilknytning til Østersjørådet.

Det har siden 2014 ikke vært holdt regulære møter i Østersjørådet på utenriksministernivå etter Russlands aggresjon og ulovlige overtakelse av ukrainsk territorium i 2014 og militære støtte til opprør øst i Ukraina. Siden 2017 har det imidlertid vært møter mellom utenriksministrene for å opprettholde noe politisk dialog og praktisk samarbeid. I disse dager skulle rådet ha market sitt 30-års jubileum. En slik markering vil nå være meningsløs.