– Nå starter treningen av ukrainske piloter ved hjelp av norske F-16 kampfly i Danmark

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøkte Bodø flystasjon denne uka hvor de siste forberedelsene er gjort på to norske F-16 for å klargjøre dem til oppdraget. – Norge stiller nå med F-16 treningsfly til utdanning av ukrainsk personell på F-16-systemet i Danmark. Dette kommer i tillegg til opptil ti instruktører som Norge allerede stiller til denne utdanningen. Det er gjort en imponerende innsats i forsvarssektoren for å sette opp F-16-bidraget i Danmark, sier forsvarsministeren.

Regjeringen har besluttet at Norge skal støtte Ukraina i oppbygging av et moderne kampflyvåpen. Hensikten på lengre sikt er å sette Ukraina i stand til å ivareta egen sikkerhet uten internasjonal støtte. Dette vil være viktig for stabilitet og sikkerhet i hele Europa. Støtten vil skje i en flernasjonal ramme, ledet av USA, Danmark og Nederland. Norge har, i likhet med Danmark, Nederland og Belgia, besluttet å donere F-16 kampfly til Ukraina. Utdanning av ukrainsk personell på flytypen er en viktig forberedelse til donasjonen.

Flere av F-16 flyene skal til Danmark for utdannelse av ukrainske piloter. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) var med på en av de siste turene før de  reiser.
Two F-16s will arrive in Denmark for education of Ukrainian pilots. Defense minister Bjørn Arild Gram was a passenger on one of the last flights before they travel to Denmark Foto: Marti n Melquilst, Forsvaret

– De ukrainske flygerne har erfaring fra andre flytyper og blir nå lært opp på F-16-systemet. Samtidig utdannes ukrainske teknikere på F-16-systemet i Danmark, USA og Belgia. Støtte til Ukraina for å etablere et moderne kampflyvåpen er et stort og langsiktig arbeid hvor en rekke allierte og partnere bidrar, sier Gram.

Utdanningen av F-16-pilotene skjer i Danmark
Luftforsvaret stiller allerede instruktører til denne innsatsen. Utdanningen vil finne sted ved Skydstrup flystasjon og vil skje i et flernasjonalt samarbeid ledet av Danmark.  Flere andre land vil også bidra til treningssenteret. De norske flyene deployeres nå. Varigheten av den norske deployeringen vil besluttes i dialog med landene vi samarbeider med, sier Gram.

Ukraina har over lengre tid anmodet om støtte til etablering av et moderne kampflyvåpen. Det er nødvendig for å sette landet i stand til å ivareta sin egen sikkerhet. En slik selvstendig ukrainsk evne vil være viktig også for bredere europeisk stabilitet og sikkerhet.

Forsvarsministeren på vei inn til sin første og siste tur i en F-16
The Defence minister on his way for his first and final ride in a F-16 Foto: Martin Mellquist, Forsvaret

Norge deltar i kapabilitetskoalisjon for å bygge opp Ukrainas luftforsvar
Under NATOs toppmøte i Litauen 11. juli 2023 kom regjeringen ut med denne nyheten: Norge med i F-16-koalisjon for trening av det ukrainske luftforsvaret - regjeringen.no Kort tid etter ble det kjent at  Norge tar sikte på å donere F-16 jagerfly til Ukraina.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) klar for baksete tur i F-16
Defence minister Bjørn Arild Gram seen from the backseat of the F-16 Foto: Martin Mellquist, Forsvaret

På møtet i «Ukraine Defense Contact Group» (UDCG) 22. november 2023 ble organiseringen av den militære støtten til Ukraina fremover diskutert. Landene ble enige om å etablere ulike kapabilitetskoalisjoner. Dette er spesialiserte undergrupper innenfor ulike kapasiteter, som for eksempel innen luftforsvar og maritim sikkerhet.

Mens Norge bidrar inn i kapabilitetskoalisjonen for å bygge Ukrainas luftforsvar, offentliggjorde forsvarsministeren 11. desember at Storbritannia og Norge går sammen om å lede den maritime koalisjonen til støtte for Ukraina. Storbritannia og Noreg skal hjelpe Ukraina med å byggje kyst- og sjøforsvar - regjeringen.no.

Fortsatt støtte til Ukraina viktig for ukrainsk og europeisk sikkerhet
­- Kun få dager etter Russlands folkerettstridige invasjon i februar 2022, besluttet regjeringen å donere militært utstyr og våpen til Ukraina. I den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen er det avgjørende viktig at vi fortsatt støtter Ukraina. Vi må planlegge for krigen kan bli langvarig.