Norge tar sikte på å donere F-16 jagerfly til Ukraina

– Norge bidrar til at Ukraina får bygd et moderne luftforsvar. Det er viktig og nødvendig. Vi har allerede besluttet å trene ukrainske jagerflypiloter og annonserte i sommer at vi skal bidra med to norske F-16 fly for treningsformål. Vi tar sikte på en donasjon av norske F-16 jagerfly til Ukraina, og vi vil komme tilbake til detaljene rundt antall og tidsplan for leveranse, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Dette vil skje i tett samarbeid med allierte. Danmark og Nederland har tatt en beslutning om at de skal donere F-16 jagerfly.

– Vi vil fortsette vår dialog med USA og andre nære allierte om oppbygging av et moderne luftforsvar i Ukraina. Norge har gitt betydelige militære bidrag til Ukraina og vår støtte vil fortsette. Med F-16 jagerfly vil Ukraina få en vesentlig sterkere militær kapasitet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

 

Fakta om Norges støtte til Ukraina

Totalt gitt og planlagt gitt for perioden 2022-2027:

  • 2022: 10,7 milliarder kroner.
  • 2023 - 2027: 75 milliarder kroner.

2023 - 18,5 milliarder kroner

Detaljert fordeling for støtten i 2023 (vil oppdateres fortløpende):

Sivil støtte

Humanitær støtte

Militær støtte

 Støtte til Moldova