Norge med i F-16-koalisjon for trening av det ukrainske luftforsvaret

Under NATOs toppmøte 11. juli signerte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) en uttalelse sammen med Danmark, Nederland, Belgia, Luxembourg, Polen, Portugal, Sverige, Romania og Storbritannia om trening av det ukrainske luftforsvaret.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram signerte F-16-uttalelsen som danner F-16-koalisjonen hvor Norge er med som bidragsyter.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram signerte F-16-uttalelsen som danner F-16-koalisjonen hvor Norge er med som bidragsyter. Foto: Lars Gjemble, FD

– Landene i koalisjonen ønsker å bistå Ukraina slik at de kan forsvare sitt eget luftrom. Får å få til dette vil vi etablere en felles koalisjon for opplæring av det ukrainske luftvåpenet i drift og vedlikehold av F-16 jagerfly og med mulighet for å inkludere andre typer jagerfly på et senere stadium, sier Bjørn Arild Gram.

– Vi er enige om at fortsatt støtte til Ukraina er av stor betydning i lys av Russlands brutale og uprovoserte aggresjon mot Ukraina. F-16-koalisjonen vil i første omgang fokusere på trening. Norge tar sikte på å delta med personell til treningen som gjennomføres i Danmark, sier Gram.

Medlemmene av koalisjonen er enige om å starte opplæring av ukrainske piloter, teknikere og støttepersonell som vil gi det ukrainske luftforsvaret grunnleggende evne for drift, service og vedlikehold av F-16 jagerfly. Dette inkluderer å stille relevant utstyr, instruktører og annet personale til disposisjon. Alle treningsaktiviteter vil bli gjennomført utenfor Ukraina.

Felles uttalelse:

STATEMENT ON A JOINT COALITION ON F-16 TRAINING OF THE UKRAINIAN AIR FORCE
 
The Ministers of Defence of Belgium, Canada, Denmark, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Sweden and the United Kingdom share the conviction that continued support to Ukraine is of utmost importance in the light of Russia’s brutal and unprovoked aggression.
 
The parties agree that in order to assist Ukraine in the defence of its airspace, they will establish a joint coalition on training of the Ukrainian Air Force in operating and maintaining F-16 fighter aircraft, in accordance with the necessary authorizations and with the possibility to include other types of fighter aircraft at a later stage.
 
The parties agree to commence training of relevant Ukrainian pilots, technicians and support staff, which will provide the Ukrainian Air Force with basic capabilities of operating, servicing and maintaining F-16 fighter aircraft. This includes making relevant equipment, trainers and other staff available for such training. All training activities will be conducted outside of Ukraine.
 
The coalition’s focus will be on training, but will also in due course be ready to consider other lines of effort related to ensuring Ukraine a fully functional F-16 capability.