Nye sanksjoner mot Hviterussland innført i norsk rett

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Norge fordømmer det hviterussiske regimets rolle i Russlands aggresjon mot Ukraina. Hviterussland har stilt sitt territorium og luftrom til disposisjon for Russlands aggresjon. Derfor innfører vi styrkede sanksjoner mot Hviterussland sammen med EU og andre land, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har  innført ytterligere sanksjoner mot Hviterussland. De nye sanksjonene omfatter tiltakene som EU vedtok 2. mars og 9. mars, som en reaksjon på Hviterusslands rolle og involvering i Russlands invasjon av Ukraina.

De nye sanksjonene omfatter blant annet følgende tiltak:

 • Forbud mot eksport av flerbruksvarer og -teknologi samt varer og teknologi som kan bidra til å øke Hviterusslands militære styrke.
 • Utvidelse av forbudet mot import av petroleumsprodukter til å omfatte ytterligere mineralske produkter.
 • Forbud mot import av treprodukter, sementprodukter, jern- og stålprodukter, gummiprodukter, og forbud mot eksport av maskiner.
 • Forbud mot å yte faglig bistand knyttet til sanksjonerte varer og teknologi.
 • Forbud mot transaksjoner som gjelder forvaltningen av Hviterusslands sentralbanks reserver og eiendeler.
 • Forbud mot å føre opp og yte tjenester på handelsplasser når det gjelder visse omsettelige verdipapirer.
 • Forbud mot å yte offentlig finansiering eller finansiell bistand til handel med eller investeringer i Hviterussland.
 • Forbud mot å motta visse innskudd fra hviterussiske fysiske og juridiske personer.
 • Forbud for verdipapirsentraler å yte visse tjenester for omsettelige verdipapirer utsted til hviterussiske fysiske og juridiske personer.
 • Forbud mot å selge omsettelige verdipapirer i euro til hviterussiske fysiske og juridiske personer.
 • Forbud mot å overføre pengesedler i euro til Hviterussland eller til fysiske eller juridiske personer i Hviterussland, herunder til Hviterusslands regjering og sentralbank, eller til bruk i Hviterussland.
 • Forbud mot å yte spesialiserte finansielle formidlingstjenester som brukes til å utveksle finansielle data (dvs. Swift) med visse hviterussiske banker.

Sanksjonene som er innført i norsk rett i dag, er innført i den norske forskriften av 8. september 2006 nr. 1041 om særlige tiltak mot Hviterussland.

Endringsforskriften finnes her (pdf). Forskriften trer i kraft umiddelbart. Endringsforskriften publiseres på Lovdata 8. april 2022. Konsolidert versjon av forskriften forventes på Lovdata på mandag 11. april 2022.