Norge har vedtatt et pristak på russiske petroleumsprodukter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge har innført et pristak på petroleumsprodukter fra Russland i sanksjonsregelverket.

– Pristaket skal bidra til å redusere Russlands inntekter fra salg av petroleumsprodukter til tredjeland. Målet med de omfattende sanksjonene er å redusere Russlands evne til å finansiere den folkerettsstridige krigen i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Pristaket er på 45 dollar fatet for raffinerte petroleumsprodukter hvor prisen er lavere enn prisen på råolje, og 100 dollar fatet for raffinerte petroleumsprodukter, hvor prisen er høyere enn prisen på råolje. Dette tilsvarer pristaket vedtatt av EU og G7-landene.

– Russland skal ikke få nyte godt av høye energipriser for å betale for en krig de selv har startet. Pristaket skal forhindre viktige inntekter som den russiske staten trenger for å finansiere krigen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.  

Det er forbudt å importere, kjøpe og overføre russisk olje og petroleumsprodukter til Norge, EU og tredjeland. Med innføringen av pristaket gis det unntak fra forbudet mot å yte faglig bistand, formidlingstjenester, finansiering og finansiell bistand, for transport, handel og formidling av russiske petroleumsprodukter solgt under det fastsatte pristaket.

Det er vedtatt en overgangsperiode for petroleumsprodukter som ble lastet før 5. februar og losses før 1. april.

Veiledning til næringslivet

Utenriksdepartementets veileder for næringslivet  er oppdatert.

Lovtekster

Forskriftsendringene som Utenriksdepartementet i dag har innført er nødvendige for å gjennomføre EUs sanksjoner i Norge.

Nærmere informasjon om oppdateringen av sanksjonene er tilgjengelig i endringsforskriften her (PDF).

Endringsforskriften trer i kraft umiddelbart, og vil bli publisert på Lovdata.