Norge fortsetter avgjørende transport av ukrainske pasienter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge har fraktet rundt en firedel av alle pasientene fra Ukraina som er evakuert til behandling i andre europeiske land. Norge og EU har nå forlenget avtalen om evakuering av pasienter fra Ukraina.

Norge har stilt to fly til disposisjon for EU. Et fly utviklet for medisinsk evakuering av pasienter rammet av svært smittsomme sykdommer, som også kan benyttes som vanlig ambulansefly. Vi bruker også Forsvarets rammeavtale med SAS til medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina til andre land i EU/EØS. Norge har til nå fraktet 356 pasienter til øvrige europeiske land, i tillegg til de over 100 pasientene som er ankommet Norge for behandling. Pårørende som følger, kommer i tillegg.

– Ambulanseflyet har vært helt nødvendig for å sikre medisinsk trygg evakuering av pasienter fra Ukraina og ut til sykehus både i Norge og andre europeiske land. Vi er glade for at vi nå kan fortsette med dette viktige bidraget til Ukraina, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.  

–Med dette bidraget hjelper vi sårede og syke ukrainere som har behov for evakuering. Det gjør vi i tett samarbeid med våre europeiske partnere. sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge tok første ambulanseflyoppdrag med rescEU-jeten for EU 21.mars 2022 og startet pasienttransport for EU med SAS-flyet 23. juni. Siden august har Norge hatt en avtale med EU om å bidra med å transportere ukrainske pasienter til sykehus rundt om i Europa. Nå er det formelt bekreftet at denne operasjonen vil fortsette. Denne avtalen varte i utgangspunktet ut oktober, men er nå forlenget til 20. desember. Regjeringen jobber med en forlengelse til over nyttår.

Norge står for en stor andel av pasienttransporten fra Ukraina til andre land. I samarbeid med EU tilbyr Norge flyvninger to dager i uka.

–Forsvaret har over flere år hatt en avtale med SAS om tilgang til flyevakueringskapasitet i beredskap for Norge. Helsemyndighetene er blant de som kan anmode om å benytte avtalen når det er humanitære eller sivile behov for medisinsk evakuering. Dette er en del av vår felles beredskap i rammen av totalforsvaret og sivil-militært samarbeid, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Flyet bemannes av helsepersonell som normalt jobber i den norske helsetjenesten, men som har en avtale om å være i beredskap for Forsvarets sanitet. Utenriksdepartementet står for finansieringen av evakueringen av de ukrainske pasientene.

 

Norsk bistand til Ukraina gjennom EUs sivile beredskapsordning (UCPM)

  • Norge har donert ambulansebusser til Ukraina. Sammen med SAS-flyet og den medisinske huben i Polen som åpnet 1. september, utgjør dette bærebjelken i EUs ordning for medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina.
  • Norge drifter et rescEU-jetfly som kan transportere høyrisikosmittepasienter på vegne av EU. Flyet er utviklet for medisinsk evakuering av pasienter rammet av svært smittsomme sykdommer, men benyttes også som vanlig ambulansefly. Vi bidrar nå i en pilotordning med Kommisjonen (DG ECHO) der Forsvarets rammeavtale med SAS benyttes til medisinsk evakuering til andre land i EU/EØS to ganger i uka.
  • Norge har sendt egne liaisoner til Kommisjonen for å understøtte flygningene. Per 28. oktober har Norge transportert over 400 pasienter og pårørende for andre land.

  • Forsvaret har over flere år hatt en avtale med SAS om tilgang til fly-evakueringskapasitet i beredskap for Norge. Helsemyndighetene er blant dem som kan anmode om å benytte avtalen når det er humanitære eller sivile behov for medisinsk evakuering. Dette er en del av vår felles beredskap. Forsvarets operative hovedkvarter leder operasjonene med medisinsk evakuering når SAS-avtalen benyttes, og det er medisinsk personell fra Forsvarets sanitet som er om bord.
  • Flyet Forsvaret har avtale om å benytte kan romme et titalls sengeliggende pasienter, samt deres pårørende eller andre mindre syke/skadde pasienter.
  • Denne evakueringskapasiteten benyttes både til å evakuere pasienter som skal få behandling til Norge, og til å frakte pasienter til andre europeiske land slik at flere kan motta pasienter og være bidragsytere til medisinsk evakuering i forbindelse med krigen i Ukraina.