Norge støtter korntransport fra Ukraina til Etiopia

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Norge bidrar med 9,5 millioner kroner til Verdens matvareprogram (WFP) for å transportere, bearbeide og distribuere 25 000 tonn korn fra Ukraina til Afrikas horn, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Kornet er donert av Ukraina til FNs arbeid i kampen mot sult på Afrikas horn, spesielt i Etiopia og Somalia. Kornet vil blant annet bety mat for 3,4 millioner mennesker i Etiopia.

– Jeg er glad for at Norge og flere andre land spleiser for å sette i gang denne krevende og viktige korntransporten raskt. Kornet er viktig i kampen mot sult i Etiopia og Somalia, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Krigen i Ukraina har gjort tilgangen til mat vanskeligere mange steder i verden. Frankrike, Tyskland, Norge er blant landene som sammen bidrar for at kornlasten kan komme av sted.

– Mat utgjør livsgrunnlaget til mennesker. Vi ser at antall kriser øker i verden, og da er det viktig at vi styrker matsikkerheten. Det at mat fortsatt kommer fram til tross for kriser kan redusere fremtidige humanitære behov, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Støtten er i tråd med norsk engasjement for kampen mot sult på Afrikas horn, og den forverrede matsikkerheten etter Ukraina-krigen. Norges støtte bidrar til at utskipningen kan realiseres i tide.