Internasjonal humanitærrett i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Internasjonal humanitærrett (også kalt krigens folkerett) er bindende for alle og skal beskytte sivile i krig.

Her er noen av de viktigste pliktene de krigende partene i Ukraina må etterleve:

  • Sivilbefolkningen skal ikke angripes. Angrep må skille mellom militære mål og sivile. Selv angrep mot militære mål er forbudt, dersom sivile rammes uforholdsmessig.
  • Skoler, sykehus, sivile hjem, vann- og strømforsyning og annen kritisk sivil infrastruktur må beskyttes.
  • De som deltar i kampene, må bære gjenkjennelige emblemer som skiller dem fra sivilbefolkningen og bære våpen synlig. Dette bidrar til å beskytte sivile.
  • Syke og sårede må få nødvendig pleie, uansett hvilken side de tilhører. Partene må også identifisere døde og legge til rette for retur av disse på en respektfull måte.
  • Våpen som brukes, må være lovlige, og må brukes på en lovlig måte.
  • Krigsfanger og internerte må beskyttes og behandles med respekt. De må ikke utsettes for vold, trusler eller ydmykelser.
  • Humanitærarbeidere og humanitære organisasjoner må få arbeide trygt og gis tilgang til sivile som har behov for hjelp.
  • Røde Kors- eller Røde Halvmåne-emblemene må respekteres. Angrep mot personell, bygninger og transporter merket med emblemet er forbudt.