Norge gir 250 millioner kroner til matsikkerhet i Ukraina gjennom Nansen-programmet

I forbindelse med toppmøte om matsikkerhet i Ukraina i dag, annonserer Norge støtte på 200 millioner kroner til Verdens matvareprogram, inkludert det viktige humanitære matprogrammet «Grain from Ukraine». Ytterligere 50 millioner gis til Verdensbankens Ukrainafond.

På dagens toppmøte, Second International Summit on Food Security, annonserer Norge en hjelpepakke på totalt 250 millioner kroner til Ukraina under Nansen-programmet for Ukraina. 50 millioner skal gå til «Grain from Ukraine»-programmet som administreres av Verdens Matvareprogram

– Gjennom Nansenprogrammet viser Norge at vi står støtt ved Ukrainas side. Samtidig har vi ikke mistet de andre krisene i verden av synet. Dette programmet er ett eksempel på hvordan vi klarer å kombinere begge deler, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Ytterligere 150 millioner kroner blir gitt til Verdens matvareprogram som et svar på deres nødhjelpsappell i Ukraina. I tillegg til å bidra med mathjelp nær frontlinjene, skal pengene brukes på minerydding i landbruket slik at bønder kan produsere mat igjen så raskt som mulig.

50 millioner kroner gis til Verdensbankens Ukrainafond (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund, URTF). Bankens landbruksprogram, ARISE (Ukraine Agriculture Recovery Inclusive Support Emergency) bidrar blant annet med finansiering til bønder i Ukraina.

– Mer enn ti prosent av verdens befolkning har ikke tilgang til nok næringsrik mat. Å holde landbrukssektoren i Ukraina i gang, er viktig for matsikkerheten i landet og for å adressere den globale matkrisen verden står i, sier utenriksministeren.