Norge øker støtten til minerydding i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen øker støtten til Norsk Folkehjelp og Halo Trust med 30 millioner kroner til minekartlegging og minerydding i Ukraina. Norge er blant de største bidragsyterne på dette arbeidet i verden og blir også en av de største bidragsyterne innen minerydding i Ukraina.

Minerydderen Snjezana Djukovic på jobb i Gorica, Bosnia–Hercegovina. Nå øker Norge støtte til minerydding i Ukraina.  Foto: Julie Sørensen, Norsk Folkehjelp
Minerydderen Snjezana Djukovic på jobb i Gorica, Bosnia–Hercegovina. Nå øker Norge støtte til minerydding i Ukraina. Foto: Julie Sørensen, Norsk Folkehjelp

Russlands angrepskrig mot Ukraina har forårsaket store menneskelige lidelser og enorme materielle ødeleggelser. Boligblokker, skoler, sykehus og viktig infrastruktur i hele landet er rammet. Økt bruk av klaseminer og små miner som kan se ut som leketøy, utgjør en særlig stor fare for barn.

– Ukraina var allerede før invasjonen et av verdens mest minekontaminerte land. Med krigen har dette problemet økt i omfang. Regjeringen øker nå støtten til mineorganisasjonene Norsk Folkehjelp og Halo Trust med 30 millioner kroner til sårt tiltrengt innsats i Ukraina, koordinert med ukrainske myndigheter, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har med dette bidratt med totalt 42 millioner kroner så langt i år til kartlegging og minerydding i Ukraina og blir med dette en av de største bidragsyterne til denne innsatsen.

Under pågående kamphandlinger er det en utstrakt bruk av miner. Oppryddingen av eksplosiver vil være en av de største etter andre verdenskrig. Det vil være en nødvendig forutsetning for at gjenoppbyggingsfasen kan gjennomføres på en sikker måte.

– Rask og effektiv minerydding er avgjørende for jordbrukssektoren i Ukraina og mange ukrainske innbyggeres livsgrunnlag. Norge skal være med å bidra til dette ryddearbeidet, sier Huitfeldt.

Det er stort sett liten, og ofte ingen, kartlegging av hvor miner er utplasserte, noe som både hindrer ferdsel og vanskeliggjør mineryddingsarbeidet. Det at krigen fremdeles pågår er også med på å komplisere ryddearbeidet. Det forventes et langvarig behov for minerydding i Ukraina.

Fakta om miner i Ukraina:

  • Ukraina sluttet seg i 2006 til Minekonvensjonen, som blant annet forbyr bruk av antipersonellminer. Ukraina har også tiltrådt FN-konvensjonen om inhumane våpen (CCW) og protokollene om landminer/minefeller og krigens eksplosive etterlatenskaper (ERW).
  • Norsk Folkehjelp (NPA), som ved siden av Halo Trust og Mines Advisory Group (MAG) er av de tre største minerydderorganisasjonene internasjonalt, mottok tidligere i år ti millioner kroner til materiell opprustning/innkjøp av utstyr og kjøretøy til ti minerydderteam under ukrainske mineryddingsmyndigheter.
  • Norsk Folkehjelp sin Ukraina-innsats styrkes med 25 millioner kroner, mens Halo Trust som fikk to millioner kroner tidligere i år nå får fem millioner kroner i tillegg.