Nye sanksjoner mot Hviterussland innført i norsk rett

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge har i dag innført ytterligere sanksjoner mot Hviterussland som en reaksjon på det hviterussiske regimets rolle og involvering i Russlands invasjon av Ukraina. Sanksjonene omfatter forbud mot hviterussisk veitransport.

Norge har i dag innført ytterligere sanksjoner mot Hviterussland. De nye sanksjonene omfatter tiltakene som EU vedtok 8. april, som en reaksjon på Hviterusslands rolle og involvering i Russlands invasjon av Ukraina.

De nye sanksjonene omfatter forbud mot godstransport på vei for transportforetak etablert i Hviterussland. Det gjøres unntak for veitransportforetak som frakter post som en leveringspliktig tjeneste. Forbudet vil ikke gjelde før 13. mai 2022 for godstransport på vei som ble innledet før 5. mai 2022 og forutsatt at kjøretøyet allerede befant seg på norsk territorium denne datoen.

Øvrige sanksjoner som nå er innført er utvidelse av forbudet mot eksport av pengesedler i euro til å omfatte pengesedler i EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner, samt utvidelse av forbudet mot å selge omsettelige verdipapirer i euro til å omfatte verdipapirer pålydende EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner.

Forskriftsendringene som Regjeringen i dag har innført er nødvendige for at Norge skal slutte opp om EUs sanksjoner.

Mer informasjon ligger på nettsidene til regjeringen.no og i selve endringsforskriften (PDF-dokument).

Forskriften trer i kraft umiddelbart. Endringsforskriften publiseres på Lovdata senere i dag. Konsolidert versjon av forskriften forventes på Lovdata 6. mai 2022.