Øker støtten til FNs innsats for ukrainske flyktninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge gir 250 millioner kroner til FNs arbeid for flyktninger i Ukrainas naboland. Det kunngjorde utenriksminister Anniken Huitfeldt da FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi besøkte Norge tirsdag.

– Vi kan stå overfor den største humanitære katastrofen i Europa siden andre verdenskrig. I denne krisen skal Norge støtte og vise solidaritet med mennesker på flukt fra Ukraina. Vi skal også bistå nabolandene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

FN anslår at to millioner mennesker har krysset Ukrainas grenser til nabolandene, på flukt fra krigshandlingene. I tillegg kommer de utallige som er drevet på flukt internt i Ukraina. 

Grandi kom til Norge direkte fra Warszawa og delte ferske inntrykk fra sin reise til Romania, Moldova og Polen. Disse og andre naboland opplever utfordringer med å håndtere et svært stort antall flyktninger.

– Det er både inspirerende og sterkt å høre om den generøsiteten nabolandene nå viser. Krisen er ennå i en tidlig fase, og det er viktig at vi bidrar til at disse landene kan fortsette å ta imot de som trenger umiddelbar beskyttelse, sier Huitfeldt.

Støtten til FNs nødhjelpsappell kommer i tillegg til allerede tildelte 50 millioner kroner til FNs høykommissær for flyktningers innsats for mennesker på flukt i Ukraina og nabolandene.

– I dette arbeidet er FNs høykommissær for flyktninger helt avgjørende. De sikrer at nabolandene til Ukraina er forberedt til å håndtere flyktningene som kommer fra krigen, sier Huitfeldt.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) koordinerer flyktningresponsen med vertslandets myndigheter, FN-systemet og andre humanitære organisasjoner. UNHCR forbereder seg på at så mange som fire millioner mennesker kan komme til å flykte fra krigen i Ukraina. Høykommissæren har bedt det internasjonale samfunnet om 550 millioner dollar for å bistå 2,4 millioner mennesker på flukt i Ukrainas naboland. Innsatsen omfatter blant annet kontantbasert bistand, husly og beskyttelse, blant annet mottakskapasitet og innsats mot seksualisert og kjønnsbasert vold.

Regjeringen gir inntil to milliarder norske kroner til humanitær innsats i Ukraina og flyktningrespons. Støtten vil i hovedsak bli kanalisert gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner. Norge bidrar også med støtte til Ukraina-krisen gjennom felles europeiske beredskaps- og responsmekanismer. Norge er en av de største giverne til UNHCRs arbeid og har i år bidratt med 630 millioner kroner i kjernestøtte.