Historisk henvisning av situasjonen i Ukraina til Den internasjonale straffedomstol (ICC)

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Sammen med 38 andre land har Norge henvist situasjonen i Ukraina til ICCs hovedanklager for etterforskning. 28. februar annonsert ICCs hovedanklager Karim Khan at han vil åpne etterforskning av situasjonen i Ukraina. Med statspartshenvisningen kan hovedanklageren raskere sette i gang etterforskningen og sikre bevis. Slike henvisninger er sjeldne. Dette er første gang at Norge har stått bak en statspartshenvisning til ICC.

– Kampen mot straffrihet står sentralt i norsk utenrikspolitikk. Henvisningen av situasjonen i Ukraina er en klar beskjed om at krigshandlinger etterforskes, og at eventuelle krigsforbrytelser og andre alvorlige forbrytelser på ukrainsk territorium vil kunne straffeforfølges, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Verken Ukraina eller Russland er statsparter til Roma-vedtektene, som opprettet ICC. Ukraina har imidlertid akseptert at domstolen har jurisdiksjon over forbrytelser som er begått på sitt territorium siden 21. november 2013.  

Det er nå opp til hovedanklageren å etterforske om det begås krigsforbrytelser eller andre forbrytelser innenfor domstolens jurisdiksjon i Ukraina. ICCs etterforskning vil kunne bli krevende. Den er likevel viktig, og er et signal om at det ikke kan gjøres regning med straffrihet for eventuelle alvorlige forbrytelser som begås i Ukraina.

– Norge har på det sterkeste fordømt Russlands folkerettsstridige maktbruk i Ukraina. Vi har også uttrykt dyp bekymring om de omfattende sivile tap og ødeleggelser den russiske krigføringen har ført til, og bedt om at humanitærretten respekteres, sier utenriksministeren.