Sterkt møte med ukrainske flyktninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er på reise i Polen. I dag møtte hun flyktninger fra Ukraina. – Dette er mennesker som over natten er kastet inn i et krigsmareritt. Det er rystende å høre fortellingene direkte fra krigens ofre, sier utenriksministeren.

To millioner mennesker fra Ukraina har flyktet til nabolandene de siste dagene, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Dette er dermed den raskest voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig.

FN har anslått at opptil fire millioner mennesker vil flykte fra Ukraina som følge av den russiske invasjonen og krigføringen. Tallene kan bli høyere.

Personer som krysser en grense
To millioner ukrainere har flyktet til nabolandene siden krigsutbruddet. Grenseovergangen ved Dorohusk i Polen er svært belastet. Foto: Christian Boysen/UD

Under besøket til den polske grensebyen Dorohusk møtte Huitfeldt flere kvinner og deres barn som nylig har flyktet fra krigen i hjemlandet. Hun fikk høre om familier som over natten måtte pakke det lille de fikk med og forlate hjem.

– Krigen i Ukraina er i ferd med å bli en enorm humanitær krise. Folk som fortsatt er fanget i bomberom eller kjellere ulike steder i Ukraina er i ferd med å gå tom for mat og vann. Behovene for nødhjelp for de millioner av sivile inne i Ukraina blir større hver dag, sier Huitfeldt.

Den humanitære situasjonen i og rundt Ukraina forverres for hver dag volden og angrepene fortsetter. Krigføring i byer og tettbygde strøk, med bruk av både tunge eksplosive våpen og klasevåpen fører til store sivile tap og ødeleggelser.

– Menneskene som nå krysser grensen til Polen og andre naboland, er sterkt preget. Mange vil ha behov for beskyttelse og assistanse i lang tid. Den medmenneskeligheten og den profesjonelle mottakelsen blir da helt avgjørende, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren snakker med en kvinne med et barn
Anniken Huitfeldt snakket med familier som over natten måtte pakke det lille de fikk med seg og forlate sine hjem. Foto: Tuva Bogsnes/UD

Solidaritet

Utenriksministeren er imponert over innsatsen fra frivillige, polske myndigheter, FN og humanitære organisasjoner som på rekordtid har greid å sette opp et mottakssystem for flyktningene.

– Dette er en tid der samhold og fellesskap på tvers er av landegrensene bare blir sterkere. Den gjestfriheten og den rausheten polakkene nå viser er rørende, sier Huitfeldt.

Tre voksne og et barn ser på bøker
Den polske befolkningen har mobilisert kraftig til støtte for flyktningene og samler inn mat, klær og alle mulige nødvendighetsartikler. Leketøy er populært blant barn på flukt. Foto: Christian Boysen/UD

Regjeringen har satt av to milliarder norske kroner til humanitære innsats i Ukraina og for flyktningsituasjonen. Norge gir 350 millioner kroner av denne støtten til Røde Kors-bevegelsen. Røde Kors sine nasjonalforeninger i Ukraina og nabolandene spiller en avgjørende rolle i responsen for å møte behovene for mennesker rammet direkte av konflikten og for å ta seg av de som har flyktet fra landet.

FNs arbeid for flyktninger i Ukrainas naboland får 250 millioner kroner for deres innsats for mennesker på flukt fra Ukraina. Dette kommer i tillegg til 50 millioner kroner allerede utbetalt til FNs høykommissær for flyktninger.

– I dag møtte jeg Caritas, Røde Kors og Flyktninghjelpen. De gjør nå et viktig arbeid for de ukrainske flyktningene som ankommer Polen.  Jeg lovet at vi vil bidra med ekstra midler til det arbeidet de gjør, sier Huitfeldt

Den norske støtten går til FNs innsats til Ukraina-krisen, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner. Norge gir også bistand gjennom EUs beredskapsmekanisme, på anmodning fra Ukraina og nabolandene.

I tillegg har Norge besluttet å omdisponere rundt 50 millioner kroner av EØS-midlene til Polen for å avhjelpe situasjonen på polsk side av grensen. UD ser også på muligheter for å omdisponere EØS-midler i andre mottakerland.

Utenriksministeren snakker med en flyktning
Utenriksministeren fikk høre rystende fortellinger fra flyktninger som nettopp hadde kommet seg over grensen fra Ukraina. Foto: Christian Boysen/UD

Takket Polen

Senere på dagen var utenriksministeren i møte med Polens utenriksminister Zbigniew Rau. Polske myndigheter står overfor en svært krevende oppgave med å ta hånd om flyktningene, og Huitfeldt takket polakkene for deres innsats med å ta imot ukrainere på flukt.

– Jeg takket for solidariteten og rausheten som Polen viser flyktningene. Samtidig understreket jeg at Norge skal gjøre det vi kan for å avhjelpe i krisen. For der Putin skaper avgrunn mellom to folk, har vi sett et samhold og en vestlig allianse som er sterkere enn noen gang, sier Huitfeldt.