Vil gjøre det enklere for ukrainsk helsepersonell å jobbe i Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Flere av de ukrainske flyktningene som kommer til Norge har helsefaglig utdanning, men mangler dokumentasjon på det. Regjeringen vil legge til rette for at flere av dem kan bruke den helsefaglige kompetansen sin, dersom de ønsker det.

– Vi vil bidra til at flyktningene får en meningsfull hverdag. Å få brukt kompetansen sin og delta i samfunnet er viktig for mange. For fagfolka i helsetjenesten vår vil det også være positivt å få flere kolleger. Derfor tar vi nå flere grep for å gjøre det enklere for flyktningene å kunne jobbe helsefaglig i Norge, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun informerte i dag landets kommuner og statsforvaltere om at ukrainske flyktninger kan brukes som medhjelpere i helsetjenesten. Det gjelder også flyktninger som ikke har godkjenning som helsepersonell. En medhjelper er underlagt instruksjoner og oppsyn fra ansvarlig helsepersonell, som har ansvaret for kontroll og tilsyn. Helsedirektoratet har påpekt at bruk av ukrainske flyktninger som medhjelpere kan være særlig aktuelt i forbindelse med helsekartlegging av nyankomne flyktninger.

Kan fritas enkelte dokumentasjonskrav

Flyktninger som ikke kan legge frem fullstendig dokumentasjon på utdanning, vil i utgangspunktet ikke kunne få autorisasjon eller lisens i Norge. Det kan imidlertid gjøres unntak hvis søkeren har et minimum av dokumentasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har nå bedt Helsedirektoratet om å legge til rette for at flyktninger fra Ukraina kan fritas for enkelte dokumentasjonskrav, under forutsetning av at det er faglig forsvarlig.

Departementet har også bedt Helsedirektoratet om å vurdere en egen godkjenningsordning for helseyrker for flyktninger som mangler dokumentasjon på fullført utdanning. Ordningen skal gjøre det enklere for flyktningene å få godkjent utdanningen sin. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har en liknende godkjenningsordning rettet mot flyktninger, men denne gjelder ikke helseyrkene.