Forsvarsministermøtet i Brussel 15. - 16. juni:

– Fortsatt militær støtte og sivil bistand til Ukraina hovedprioritet

– Fortsatt militær støtte og sivil bistand til Ukraina var en hovedprioritet for Norge og NATO på forsvarsministermøtet i Brussel denne uka. Frem mot toppmøtet vil regjeringen blant annet prioritere oppfølging av det tysk-norske initiativet om å styrke NATOs rolle i beskyttelsen av kritisk undersjøisk infrastruktur. Vi har nå blitt enige om å etablere et nytt senter for beskyttelse av kritisk undersjøisk infrastruktur i Storbritannia hos Allied Maritime Command (MARCOM), sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg. Foto: NATO

I forkant av forsvarsministermøtet i NATO varslet forsvarsministeren den til nå største donasjonen av artillerigranater til Ukrania. Noreg og Danmark samarbeider om ny donasjon til Ukraina - regjeringen.no

15. juni ble det avholdt Nato-Ukraine Commission (NUC) hvor også Ukrainas forsvarsminister, EUs høyrepresentant og Sveriges forsvarsminister deltok. Tidligere på dagen ble det avholdt møte i Rammstein-formatet.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltok på Ukraine Defence Contact Group (UDCG) for å diskutere og koordinere fremtidige donasjoner til Ukraina.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltok på Ukraine Defence Contact Group (UDCG) for å diskutere og koordinere fremtidige donasjoner til Ukraina. Foto: Lars Gjemble, FD

På forsvarsministermøtet ble flere saker som skal opp på toppmøtet i VIlnius i juli diskutert. – Det er en norsk prioritet at NATOs arbeid med implementeringen av ny kommandostruktur, ny planverksstruktur og endringer i styrkestrukturen blir raskt implementert. Vi gleder oss over Finlands tiltredelse som medlem av NATO, og for Norge er det avgjørende viktig at Sverige blir NATO-medlem så raskt som mulig, sier forsvarsministeren. 

Forsvarsministrene Bjørn Arild Gram og Anita Anand signerte en Memorandum of Understanding for tettere forsvarssamarbeid mellom landene.
Forsvarsministrene Bjørn Arild Gram (Norge) og Anita Anand (Canada) signerte en Memorandum of Understanding for tettere forsvarssamarbeid mellom landene. Foto: Lars Gjemble, FD

Norsk forsvarsindustri invitert til NATO-møtet

For første gang var flere av verdens største produsenter av forsvarsmateriell invitert til et møte i NATO. De deltok på en mottakelse hvor generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg var vertskap. Fra norsk side deltok forsvarsminister Bjørn Arild Gram, forsvarsråd Morten Rognmo, administrerende direktør i Kongsberg Defence Systems Eirik Lie og administrerende direktør i NAMMO Morten Brandtzæg. 

Administrerende direktør i Kongsberg Defence Systems Eirik Lie. forsvarsminister Bjørn Arild Gram og administrerende direktør i NAMMO Morten Brandtzæg.
Administrerende direktør i Kongsberg Defence Systems Eirik Lie. forsvarsminister Bjørn Arild Gram og administrerende direktør i NAMMO Morten Brandtzæg. Foto: Lars Gjemble, FD

– Å gjenanskaffe materiell donert til Ukraina har høy prioritet. Dette er viktig for å opprettholde Forsvarets operative evne. Jeg er glad for at Stoltenberg inviterte de viktigste forsvarsbedriftene i USA og Europa til å delta på et møte hos NATO. De norske selskapene Kongsberg og NAMMO er ikke bare viktige for det norske forsvaret, men viktige for de landene vi har forsvarssamarbeid med. Det var også nyttig for meg å kunne snakke åpent og direkte med norsk forsvarsindustri om hvordan vi kan få til å løfte produksjonskapasiteten framover, sier Gram.

Regjeringen støtter trening og opplæring av ukrainsk personell på jagerfly

– Regjeringen stiller seg positiv til at også Norge stiller opp og bidrar i et trenings- og utdanningsprogram for F-16-systemet. Sammen med allierte og partnere vurderer Norge nå hvordan vi kan bidra til opplæring og trening. Vi har god dialog med Danmark, Nederland og andre allierte for å se hvordan vi best mulig kan bidra. Vi vurderer nå mange detaljer, som hvordan treningsopplegget skal være, hvor det skal foregå, ulike typer instruktører og hva som må til av materiell, fasiliteter og finansiering for å kunne trene ukrainsk personell på F-16.

Alliert trening i Norge

– I en ny sikkerhetspolitisk situasjon med krig i Europa og nye medlemmer i NATO har Norge en viktig rolle som vertsnasjon for allierte som ønsker å øve og trene i Norge. Vi vil derfor nå investere 195 millioner kroner ut over det gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren legger opp til for å legge bedre til rette for å kunne ta imot allierte styrker, sier Gram. Les mer her: Legger til rette for alliert trening i Troms - regjeringen.no