Legger til rette for alliert trening i Troms

Regjeringen fortsetter arbeidet med å legge til rette for å motta allierte styrker i nord. – I en ny sikkerhetspolitisk situasjon med krig i Europa og nye medlemmer i NATO har Norge en viktig rolle som vertsnasjon. Det er viktig å kunne tilby fasiliteter for å ta imot styrker fra allierte land for trening. Vi vil nå investere 195 millioner kroner ut over det gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren legger opp til for å legge bedre til rette for å kunne ta imot allierte styrker. Dette skal gå til å bygge brakker og teltleir for allierte i Indre Troms. Prosjektet vil bli iverksatt umiddelbart, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Soldater fra det nederlandske Korps Mariniers under en landgangs øvelse på vinterøvelsen Joint Viking 2023.
Allierte skal få bedre bofasiliteter i Norge. Arkivfoto av nederlandske styrker under Joint Viking 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg oppdrag på til sammen 195 millioner kroner for å styrke Norges evne til alliert trening, øving og mottak. Midlene skal omsettes i 2023 og skal i blant annet benyttes til anskaffelse av telt og enklere bo- og lagerfasiliteter i Indre Troms. 

Tiltaket bidrar til å redusere kostnadene og gi større økonomisk forutsigbarhet for allierte nasjoner når de trener og øver i Norge.

– Å satse på mobil infrastruktur som eksempelvis teltløsninger har også et beredskapsaspekt. Selv om vi nå planlegger å sette opp nye bofasiliteter der vi av erfaring vet at behovet er størst, kan det flyttes ved større øvelser eller hendelse. Teltene kan brukes av både sivilt og militært personell, sier Gram.

Regjeringen prioriterer å legge bedre til rette for at allierte skal kunne øve og trene i Norge og for å kunne ta imot allierte styrker i krise og krig. I fjor styrket regjeringen forsvarsbudsjettet for å tilrettelegge for økt alliert aktivitet, blant annet gjennom opprustning av beskyttede flyhangarer og annen infrastruktur nødvendig for militær flyplassdrift, samt en øking av kapasiteten ved Blåtind øvingsfelt i Indre Troms.

– Nå har Finland blitt NATO-medlem, og Sverige står på trappene til fullt medlemskap, noe som vil bidra til å styrke hele alliansen. Finsk og svensk NATO-medlemskap gjør at Norge også får en rolle som transittnasjon og operasjonsbase for styrker som skal øve, trene og operere i Norden. Derfor må vi legge til rette for å kunne ta imot større allierte forsterkninger, avslutter forsvarsministeren.