Råder kommunene til å se på it-sikkerhetstiltak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Russlands invasjon av Ukraina har økt usikkerheten rundt trusselnivået i det digitale rom. Kommunal- og distriktsdepartementet og KS ber derfor alle kommuner vurdere sin egen sikkerhets- og sårbarhetssituasjon.

I et brev til alle landets ordførere og kommunedirektører, kommer departementet og KS med konkrete råd om hvordan kommunene kan forebygge og avverge cyberangrep.

Per i dag vurderer ikke myndighetene at trusselnivået mot virksomheter er økt etter invasjonen i Ukraina. Samtidig presiseres det at situasjonen kan endre seg raskt.

I tiden fremover forventer norske myndigheter økt aktivitet med svindel, nettfisking og sosial manipulering. Derfor bør kommunene prioritere arbeidet med god sikkerhetskultur i tiden fremover.

I brevet anbefales det tiltak knyttet til følgende områder:

  • Sikkerhetsovervåkning
  • Sikring av kritiske funksjoner og tjenester
  • Beskytte tjenester som er tilgjengelig på Internett
  • Årvåkenhet og teknologi

Kommunal- og distriktsdepartementet og KS følger situasjon tett og vil eventuelt komme tilbake med anbefalinger om ytterligere tiltak.

 

Les brevet og alle rådene her(PDF)