Sender omfattende pakke av legemidler til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er et sterkt økende behov for medisinsk bistand, både til Ukraina og i nabolandene. Krigen har ført til mangel på alt fra Paracet til livsnødvendige medisiner som insulin, hjertemedisin og antibiotika. Nå sender regjeringen legemidler til en verdi av om lag 43 millioner kroner for å lette den akutte nødsituasjonen krigen har skapt.

Det er et sterkt økende behov for medisinsk bistand, både til Ukraina og i nabolandene. Krigen har ført til mangel på alt fra Paracet til livsnødvendige medisiner som insulin, hjertemedisin og antibiotika. Nå sender regjeringen legemidler til en verdi av om lag 43 millioner kroner for å lette den akutte nødsituasjonen krigen har skapt.

– Vi må hjelpe hverandre når krisen rammer. Vi vet at det er en utfordring å gi hjelp til alle som trenger medisinsk behandling og at den ukrainske helsetjenesten er hardt prøvet. Det er selvsagt at Norge bidrar i denne situasjonen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det norske bidraget til Ukraina kanaliseres via EUs ordning for sivil beredskap, UCPM. Allerede forrige uke ankom de første leveransene av medisinsk forbruksmateriell fra Norge til Polen. Dette er 22 såkalte 100-10-enheter, som er kirurgisk materiell tilstrekkelig for å behandle 100 pasienter i 10 dager.

Betydelig bidrag

Søndag 6. mars aksepterte EU et betydelig bidrag av nødvendige legemidler fra Norge. Donasjonen har en størrelsesorden på om lag 43 millioner kroner og omfatter en rekke ulike medikamenter.

– Solidariteten med Ukraina er sterk i Europa. Regjeringen er stolt over å kunne bidra til å avhjelpe situasjonen i Ukraina og deres naboland sammen med våre partnere i EU, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Legemidlene Norge sender er basert på de oppdaterte behovene som ble meldt inn fra Ukraina gjennom helgen, og man forbereder nå å sende pakkene ut fra Norge.

I en krevende situasjon har UCPM et stort apparat som sørger for at legemidlene kommer frem, til tross for at forholdene er utfordrende.

Norsk helsepersonell står klare

Norge er i kontinuerlig dialog med EU og europeiske land om situasjonen. Norge har høy ekspertise i å sende ut helsepersonell for å bistå i krise.

– Vårt Emergency Medical Team (EMT) står nå på standby for å raskt kunne bistå dersom det er behov for å støtte lokal helsetjeneste i Ukrainas naboland, sier Kjerkol.

Som ledd i en europeisk kartlegging har Norge også meldt inn at norske sykehus foreløpig kan ta imot rundt 550 ukrainske pasienter, inkludert blant annet barn, brannskadde og kreftsyke.

– Vi ser nå på muligheten for å øke dette ytterligere ved behov. Vi har også sagt at vi kan transportere pasienter ut fra nærområdene til Ukraina med fly, sier Kjerkol.

Norge opererer et eget ambulansefly for EUs sivile beredskapsmyndigheter. Dette flyet ble klart for europeiske oppdrag fra 1. mars 2022.

– Vi vet at de humanitære konsekvensene av krigen vil bli svært store og Norges holdning er klar. Vi skal støtte Ukraina og står beredt til å bidra ytterligere i tiden fremover, sier Huitfeldt.