Norge med sterk fordømmelse av russisk angrep

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Norge står sammen med våre allierte og FN i kravet om at Russland umiddelbart stanser angrepet og søker en fredelig løsning. Russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret for det som er et tidsskille for Europa og en ny tid i europeisk sikkerhet.

Statsministeren understreker at norske myndigheter er årvåkne og følger med på situasjonen. Det er ikke observert forhøyet militær aktivitet i norske nærområder.

– Det er skremmende bilder vi ser fra Ukraina, som også skaper uro blant folk her hjemme. Derfor vil jeg være tydelig på at vi ikke ser noen tegn til at konflikten vil spre seg til Norges nærområder, sier statsminister Støre.

– Norge fordømmer også det hviterussiske regimets deltakelse i Russlands angrep mot Ukraina fra hviterussisk territorium, sier statsministeren.

Humanitær bistand til Ukraina-krisen

– Jeg vil understreke vår solidaritet med det ukrainske folk. Deres ønske om frihet og deres rett til å bestemme over egen tilknytning, er helt grunnleggende prinsipper i et fritt og fredelig Europa. De har vår fulle støtte, sier Anniken Huitfeldt.

Utenriksministeren har hatt møte med den ukrainske ambassadøren i dag for å diskutere situasjonen. 

– Vi bidrar med 250 millioner kroner i humanitær støtte til den ukrainske befolkningen. Dette har vært planlagt gjennom tett kontakt med FN-systemet. Det er også kontakt med Røde Kors-bevegelsen og de norske humanitære organisasjonene for å sikre at støtten skal kommer raskt fram til de som trenger den, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Framover vil vi gjøre kontinuerlige vurderinger av behov for ytterligere økte humanitære bidrag for å støtte Ukraina og flyktninger i naboland om det skulle bli aktuelt. Norske myndigheter er forberedt på at situasjonen vil gjøre at det kommer flyktninger ut fra Ukraina, og at Norge og andre europeiske land må stille opp for disse.  

Alliert samarbeid

Norge tar del i løpende vurderinger og beslutninger i Nato om hvordan situasjonen best skal håndteres.

– Vi vil jobbe tett med våre allierte om felles håndtering av situasjonen. Vi har stor forståelse for at enkelte av våre allierte kan oppleve situasjonen som truende og Norge tar sin del av ansvaret i Nato, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

– Vi har i lengre tid fulgt situasjonen tett og iverksatt tiltak i Forsvaret, som å øke årvåkenheten. Myndighetene er klare til å styrke beredskapen ytterligere dersom det skulle bli behov for det. Vi følger nøye med i våre nærområder og utveksler informasjon med allierte og partnere for å bygge opp et best mulig situasjonsbilde. Norske myndigheter koordinerer tett med de andre landene i Nato, og Norge vil stå sammen med alliansen om den felles håndteringen av situasjonen framover. Det er også tett kontakt med de andre nordiske landene, sier Enoksen.

Norge bidrar med militære styrker til Natos operasjoner, og har tidligere økt bidrag til Nato-nærværet i Litauen.

Sterk og tydelig reaksjon

– Land velger ikke sin geografi, og Norges naboskap med Russland krever kontakt og dialog også i denne situasjonen. Slik ivaretas spørsmål som angår begge land.  Russlands myndigheter gjør dette vanskelig. Et så alvorlig brudd på folkeretten gjør at vi må reagere. Russlands handlinger truer Europas stabilitet og sikkerhet. Men det er viktig for meg å understreke at vi ikke reagerer mot det russiske folk, sier statsminister Støre.

Norske borgere i Ukraina

– Vi er opptatt av situasjonen for norske borgere i Ukraina. De befinner seg nå i en uforutsigbar og potensielt farlig situasjon. Utenriksdepartementet har kontaktet alle norske borgere som har registrert seg, sier utenriksministeren.

Den 11. februar justerte vi vårt reiseråd til det aller høyeste nivået. Utenriksdepartementet oppfordret da alle norske borgere til å forlate Ukraina, mens det fortsatt var mulig å få det til på vanlig måte. Vi varslet også at det ville være vanskelig å gi hjelp om situasjonen skulle forverre seg, slik den nå har gjort. Det befinner seg fortsatt flere titalls norske borgere i Ukraina.

Den norske ambassaden i Ukraina er nå midlertidig stengt. Dette vil sterkt begrense vår mulighet til å hjelpe nordmenn i Ukraina. Nordmenn som har behov for assistanse, kan ta kontakt med UDs operative senter.