Pressekonferanse om situasjonen i Ukraina

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Statsminister Jonas Gahr Støre inviterer til pressekonferanse om situasjonen i Ukraina torsdag 24. februar kl. 14.00.

Nett-tv Pressekonferanse om situasjonen i Ukraina

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Utanriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Odd Roger Enoksen vil òg vere til stades.

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20.
Oppmøtetid: Torsdag 24. februar kl. 13.30. Ta med gyldig pressekort og ID.
Påmelding til hbo@smk.dep.no innan 24. februar kl. 13.00.

Statsministerens kontor legg til rette for deling av foto og video. Foto til fri bruk blir publisert på Flickr. Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følgjast direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til medium som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å byggje inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgjande embed-kode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91191313, e-post the@smk.dep.no.

Pressekontakt for utanriksministeren er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 95 72 65 10, e-post trude.maseide@mfa.no.

Pressekontakt for forsvarsministeren er kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, telefon 45 24 18 74, e-post ingrid.dasnes@fd.dep.no.