Norge henter flyktninger fra Moldova og bidrar til medisinsk evakuering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen sier ja til Moldovas anmodning om å hente ut ukrainske flyktninger. I tillegg vil Norge ta imot pasienter fra Ukraina til norske sykehus. Regjeringen vil nå hente ut inntil 5.250 flyktninger gjennom ulike europeiske samarbeidsordninger.

Norge tar i første omgang sikte på å hente ut 2.500 personer fra Moldova. I tillegg vil Norge tilby 550 plasser til medisinsk evakuering av pasienter og deres nære familiemedlemmer, totalt om lag 2.750 personer.

– Moldova har bedt om hjelp for å håndtere flyktningestrømmen, og Norge vil stille opp. I tillegg tar vi ansvar for å hente noen av de mest sårbare flyktningene som denne forferdelige krigen har forårsaket. Det er viktig at Norge, i likhet med andre europeiske land, bidrar i de felles europeiske ordningene for å hjelpe dem som er på flukt fra krigen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Ordnede former

– Regjeringen vil nå hente inntil 5.250 ukrainske flyktninger til Norge. Mottak av flyktninger må skje i nasjonal regi og i ordnede former. I likhet med andre land vil vi nå hente flyktninger gjennom ordningene som FNs Høykommissær for flyktninger og andre land i Europa har lagt opp til. Det er flott at mange vil stille opp, men jeg ber nå alle som vil hjelpe om å gjøre det på andre måter enn å organisere transport til Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

I likhet med andre europeiske land vil Norge bidra for å hjelpe pasienter fra Ukraina som trenger sykehusbehandling, og avlaste helsevesenet i Ukrainas naboland. Nabolandene opplever høyt press fra en omfattende flyktningestrøm, og helsetjenestene har behov for avlastning.

De mest sårbare

De første pasientene som nå er overført til andre europeiske land, blant annet Italia, har vært kreftsyke barn med sine pårørende.

– De europeiske helseministrene er enige om å ta imot pasienter fra Ukraina. Norge har et ansvar og skal bidra. Vi har en velfungerende spesialisthelsetjeneste som er klar til å gjøre en innsats. Jeg har innkalt de regionale helseforetakene til foretaksmøte i morgen. Der vil de få i oppdrag å behandle pasienter som evakueres fra Ukraina og sikre nødvendig koordinering, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Norge har deltatt i en større europeisk kartlegging av sykehuskapasitet. I denne kartleggingen har vi identifisert rundt 550 ulike sengeplasser.

Norge har også tilbudt EU å frakte pasientene med fly – både til Norge og til andre sykehus i Europa.