Norge slutter seg til internasjonalt opprop om å utestenge russisk og hviterussisk toppidrett

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Sammen med ministre fra i alt 37 land har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen underskrevet en erklæring der det gis støtte til internasjonale idrettsorganisasjoner som har besluttet å utestenge russiske og hviterussiske idrettsutøvere og lag fra internasjonal toppidrett.

- Vi oppfordrer blant annet til at verken Russland eller Hviterussland bør kunne søke om, få tildelt eller være vertskap for internasjonale idrettsarrangement, sier Trettebergstuen.

Erklæringen slår fast at toppidrettsutøvere, ledere eller lag som representerer Russland eller Hviterussland ikke bør kunne konkurrere i andre land. I den grad det er mulig, bør det også treffes tiltak mot idrettsrelaterte investeringer som har bånd til russiske myndigheter.

- Jeg vil understreke at det er utøvere og lag på toppidrettsnivå vi ønsker skal utestenges fra å konkurrere i utlandet ikke barne-, ungdoms- og breddeidrett. Vi ønsker å holde kanalene åpne for folk-til-folk-samarbeid så lang dette lar seg gjøre, fortsetter Trettebergstuen.

Erklæringen: Statement on Russia’s war on Ukraine & international sport (.pdf)