Nordisk initiativ gir ammunisjon til Ukraina

Norge går sammen med Sverige og Danmark om å anskaffe artilleriammunisjon til Ukraina. – Dette nordiske ammunisjonsinitiativet er svært viktig av to grunner. For det første er det et viktig bidrag til understøttelsen av Ukrainas forsvarskamp. For det andre er dette et godt eksempel på nordisk samarbeid på materiell- og industriområdet, et område som det så langt har vist seg utfordrende å lykkes innenfor, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Nordiske forsvarsministre i Brussel
Nordiske forsvarsministre i Brussel. Foto: Marita Hundershagen, FD

- Behovet for og forbruk av artilleriammunisjon i Ukraina er svært høyt. I tråd med målsettingen om å donere gjennom koordinerte nordiske anskaffelser ønsket vi å gå sammen med Sverige og Danmark om anskaffelser for å øke og effektivisere donasjonene til Ukraina og samtidig bidra til å styrke den nordiske industribasen og ammunisjonsforsyningssikkerhet, sier forsvarsministeren.

Det har vært sett på flere muligheter for hvordan man på hurtigst og best måte kunne fortsette å donere ammunisjon til Ukraina, og konklusjonen ble at den hurtigste og mest praktiske måte ville være å benytte rammeavtalen Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) har med Nammo.

- De tre landene går inn med om lag 600 millioner kroner til sammen, og Ukraina vil få levert ammunisjonen i 2024. NAMMOs produksjon av ammunisjon til Ukraina vil ikke påvirke pågående leveranser til Norge, sier forsvarsministeren.

Norge bidrar med midler fra den militære delen av Nansen-programmet.