18. møtet i Ukraine Defense Contact Group:

Norge donerer vinterbekledning til ukrainske soldater

23. januar deltok forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på et digitalt møte i Ukraine Defense Contact Group (UDCG). På agendaen for møtet sto blant annet organiseringen av den militære støtten til Ukraina fremover. – Vi vil fortsette å støtte Ukraina så lenge de kjemper sin forsvarskamp, understreker forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Den amerikanske forsvarsministeren ledet UDCG-møtet og takket i sin innledning til møtet landene som leder de seks kapabilitetskoalisjonene som er opprettet. Norge er medleder sammen med Storbritannia av koalisjonen for maritim sikkerhet.

Her kan du lese hele innledningen til USAs forsvarsminister Lloyd J. Austin III: Opening Remarks by Secretary of Defense Lloyd J. Austin III at the 18th Ukraine Defense Contact Group (As Prepared) > U.S. Department of Defense > Speech

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram Foto: Marie Lamo, FD

Norge donerer personlig utstyr og vinterbekledning til ukrainske soldater

Norge er ledende innen kunnskap og erfaring knyttet til overlevelse under vinterforhold. Kompetansen Norge bidrar med er viktig for ukrainske soldater. Norge donerer sammen med allierte utstyr som eksempelvis vinterbekledning, hjelmer, splintvester og sanitetsmateriell.

Donasjoner skjer fra Forsvarets lagre på en del vinterbekledning vi har mye av, mens annet personlig utstyr anskaffes direkte fra industrien. Nå i vinter vil eksempelvis om lag 20 000 ukrainske soldater som deltar i operasjon Interflex få med seg fotposer når de reiser hjem til Ukraina. Dette kan ha betydning for ukrainske soldaters overlevelse og evne til å gjennomføre oppdrag.

Økt produksjonskapasitet i norsk forsvarsindustri

I møtet orienterte Gram om regjeringens beslutning om å sette av ytterligere to milliarder kroner for å øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri. – Å øke kapasiteten i forsvarsindustrien er viktig, både for Ukraina, men også for å ivareta vår egen sikkerhet. Vi bidrar nå til at produksjonskapasiteten hos Nammo øker vesentlig for å dekke norske, allierte og ukrainske behov, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Norsk militær støtte til Ukraina

Norsk militær støtte til Ukraina består av donasjon av militært materiell fra egne lagre, tilskudd til internasjonale samarbeid, donasjon av nytt materiell fra fabrikk og opplæring av ukrainsk personell.

Norge har blant annet donert NASAMS luftvernsystem, åtte stridsvogner og tre støttevogner, M109 artilleri, Hellfire panservernmissiler, Mistral luftvernmissiler, M72 panservernraketter samt kjøretøy, nattoptikk og vinterbekledning.

Norge bidrar også til opptrening av ukrainske soldater, både i Norge og i Europa, gjennom blant annet operasjon Interflex og EUMAM.

Se oversikt her: Norsk støtte til Ukraina og nabolandene