Vil styrke NATOs evne til å forsvare medlemslandene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

16. mars avholdt NATO et ekstraordinært forsvarsministermøte, der ministerne fikk oppdateringer rundt situasjonen i Ukraina og diskuterte veien videre for NATOs håndtering av krisen.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Foto: Marita I. Wangberg, FD

– Den russiske invasjonen av Ukraina har endret sikkerhetssituasjonen i Europa. Denne krisen er grunnleggende, vedvarende og setter krav til at vi styrker Forsvaret også her hjemme, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

På møtet diskuterte forsvarsministerne hvordan de allierte landene skal håndtere situasjonen både på kort og lenge sikt. NATO har allerede styrket beredskapen og økt tilstedeværelsen i øst. Det er rundt 40 000 soldater under NATOs kommando, fordelt på flere land. Flere hundre tusen NATO-soldater står på forhøyet beredskap. Allierte har også fly på høy beredskap og skip som seiler i havområdene fra nord til Middelhavet.

Forsvarsministerne ble enige om å be NATOs øverstkommanderende i Europa, SACEUR, se videre på hvordan alliansen bør styrke det kollektive forsvaret ytterligere. Den militære delen av alliansen vil komme tilbake med råd om hvordan dette best bør gjøres til toppmøtet i juni.

– NATO står sammen om hvordan vi skal håndtere krisen. Vi er en defensiv allianse, der kjerneoppgaven er å sørge for sikkerheten for alliansens rundt en milliard innbyggere. Vi vil særlig se på hvordan vi kan styrke den allierte tilstedeværelsen i landene på den østlige delen av alliansen enda mer, sier Enoksen.

– Regjeringen vurderer fortløpende hvordan Norge kan bidra i den pågående krisen. Norge er et flankeland i NATO. Vi bidrar hver dag med å ha situasjonsforståelse, beredskap og aktivitet i våre nærområder. Vi bidrar også til Ukraina med våpen og beskyttelsesutstyr, og vil bidra med 2 milliarder kroner til humanitær bistand. Vi følger EUs sanksjonslinje overfor Russland. Ikke minst er vi vertskap for øvelse Cold Response, som er i gang nå og med bred alliert og nordisk deltakelse. Dette er en øvelse som demonstrerer styrke og samhold i alliansen, sier Odd Roger Enoksen.

Norge samarbeider også tett med nordiske partnere. Sverige og Finland deltok på deler av møtet i NATO, sammen med forsvarsministerne fra Ukraina og Georgia samt representanter fra EU.

– Som formann i forsvarssamarbeidet NORDEFCO har Norge tatt initiativ til løpende dialog og koordinering med Sverige og Finland om denne krisen, avslutter Enoksen.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen i samtale med sin nederlandske kollega Kajsa Ollengren
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen i samtale med sin nederlandske kollega Kajsa Ollengren Foto: NATO